Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Xuân Trường lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020-2025)
Cập nhật lúc17:59, Thứ Ba, 04/08/2020 (GMT+7)

Sáng 4-8, Ðảng bộ huyện Xuân Trường đã tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020-2025). Ðồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh dự và chỉ đạo Ðại hội. Dự đại hội, có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HÐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ðảng bộ huyện Xuân Trường đã đạt kết quả toàn diện: 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của huyện đều đạt và vượt cao: Kinh tế duy trì tăng trưởng khá; tốc độ tăng giá trị sản xuất giai đoạn 2015-2020 đạt 12,15%/năm; thu nhập thực tế bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 65 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp đẩy mạnh theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa. CN-TTCN tiếp tục khẳng định vai trò là khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư xây dựng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, đồng bộ và kết nối, góp phần làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được triển khai quyết liệt, hiệu quả; 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn NTM; huyện được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017, về đích sớm hơn 3 năm so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển. Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm chăm lo thực hiện hiệu quả; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đến nay đạt 96,2%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 77%; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,3%. Ðời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường. Chất lượng công tác xây dựng Ðảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HÐND, UBND các cấp được nâng lên. Quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố vững chắc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW và Quy định về trách nhiệm nêu gương tạo sự chuyển biến quan trọng, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ huyện Xuân Trường tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Ðảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị - xã hội. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Xây dựng huyện Xuân Trường thành huyện NTM nâng cao, tiến đến NTM kiểu mẫu.

Phát biểu chỉ đạo Ðại hội, đồng chí Ðoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Xuân Trường đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và nhấn mạnh: Ðể tạo đà cho bước phát triển trong thời gian tới, huyện cần sớm chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh làm tốt công tác xây dựng các loại quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; Quy hoạch vùng huyện gắn với quy hoạch vùng tỉnh; đặc biệt là quy hoạch tuyến đường bộ mới từ thành phố Nam Ðịnh kết nối với cầu Lạc Quần theo quy mô cấp 2 đồng bằng đã được phê duyệt. Huyện cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của tỉnh về xây dựng NTM trong thời gian tới theo hướng gắn xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu với đô thị hóa nông thôn; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; phấn đấu đến năm 2025 huyện Xuân Trường được công nhận là huyện NTM nâng cao. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Ðề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao; đẩy nhanh quá trình hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân trong sản xuất hàng hóa và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị. Tập trung khai thác các nguồn lực từ lợi thế của huyện để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng từng bước hiện đại; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, xúc tiến, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp hiện có và thành lập mới. Trong công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị, huyện cần tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Quy định 08 về trách nhiệm nêu gương. Thực hiện đồng bộ, đúng quy trình các khâu của công tác cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Ðảng; nhất là kiểm tra, giám sát khi có dấu hiệu vi phạm. Ngăn chặn và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai theo tinh thần Kết luận số 43 của Tỉnh ủy. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn

,
,
.
,
,
,
,