Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Giao Thủy lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025)
Cập nhật lúc19:33, Thứ Hai, 03/08/2020 (GMT+7)

Sáng 3-8, Ðảng bộ huyện Giao Thủy tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ðồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tới dự, chỉ đạo Ðại hội. Dự Ðại hội có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HÐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trao tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trao tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm.

Nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy Ðảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân huyện Giao Thủy đã nỗ lực phấn đấu, giành nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh. Bình quân hàng năm có 92,62% tổ chức cơ sở Ðảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 87,85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở từng bước đổi mới, kết quả đạt tốt. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 33,1%; công nghiệp, xây dựng chiếm 25,1%; thương mại, dịch vụ chiếm 41,8%; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng ổn định từ 3-3,5%/năm; tổng sản lượng thủy, hải sản bình quân đạt 52.889 tấn/năm; giá trị sản lượng hàng hóa ngành thủy sản trung bình đạt 1.362 tỷ đồng/năm; sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có mức tăng trưởng bình quân đạt 14,5%; thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả tốt, tăng bình quân 43,9%/năm so với dự toán tỉnh giao. Thu nhập thực tế bình quân đầu người của huyện đến năm 2020 đạt 61,5 triệu đồng. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, giữ vững. Năm 2017 huyện Giao Thủy đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 22/22 xã, thị trấn; huyện Giao Thủy được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2017, là huyện thứ 5 trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước gần 2 năm so với kế hoạch đề ra.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ huyện Giao Thủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Ðảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tiếp tục đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Ðẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tạo mọi điều kiện để nhân dân được thụ hưởng từ thành quả xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu về xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội; trong đó: Tỷ lệ tổ chức cơ sở Ðảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%/năm trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%/năm trở lên; tỷ lệ chính quyền cơ sở vững mạnh đạt 85%/năm trở lên. Tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt 26.318,6 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế ngành nông, lâm, thuỷ sản giảm còn 22%, ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ nâng lên 78%. Giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân hàng năm 3%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm 16%; giá trị các ngành dịch vụ tăng bình quân hàng năm 11%. Thu nhập thực tế bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 100 triệu đồng. Thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế đến năm 2025 đạt 480 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2020. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 78% trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội giảm hàng năm 0,15% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2026). Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 95% trở lên. Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt 99% trở lên. Phấn đấu đến năm 2025 có 50% trở lên số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Phát biểu chỉ đạo Ðại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ðoàn Hồng Phong biểu dương những thành tích Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Giao Thủy đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và nhấn mạnh: Ðể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Giao Thủy cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Ðảng bộ; tập trung làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Ðảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Quy định 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng và phòng chống 27 biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Ðặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Ðảng; nhất là kiểm tra, giám sát khi có dấu hiệu vi phạm. Ngăn chặn và kiên quyết xử lý các trường hợp buông lỏng quản lý, để xảy ra các sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai theo tinh thần Kết luận số 43 của Tỉnh ủy. Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của tỉnh về xây dựng vùng kinh tế biển, đó là: “Tập trung đẩy mạnh khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng kinh tế biển để trở thành vùng kinh tế động lực, là cực tăng trưởng phía Nam của tỉnh”. Hiện nay tỉnh đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầu tư một số công trình trọng điểm có tính chiến lược cho phát triển kinh tế - xã hội; trong đó có dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển sẽ khởi công trên địa bàn huyện Giao Thủy vào 6 tháng cuối năm 2020; Dự án đầu tư cầu qua sông Hồng trên tuyến đường bộ ven biển (do tỉnh Thái Bình làm chủ đầu tư) cũng được khởi công xây dựng trong thời gian tới; huyện Giao Thủy cần sớm chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh làm thật tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm trên. Tập trung xây dựng các loại quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Trên cơ sở đó để xây dựng quy hoạch sử dụng đất 5 năm và kế hoạch sử dụng đất hàng năm giai đoạn 2021-2025 theo hướng: Tạo quỹ đất để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, kinh tế biển và đô thị hóa nông thôn. Tiếp tục xác định phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nền tảng cho phát triển bền vững kinh tế của huyện: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với xây dựng đô thị hóa nông thôn; chính quyền điện tử và đô thị thông minh. Tập trung xúc tiến thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao và các sản phẩm OCOP theo lợi thế của địa phương nhằm hướng tới sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Chú trọng phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội; trong đó tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Quan tâm giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người dân nông thôn. Làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động, tích cực phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh tuyến biển; an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội. Tập trung làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân./.

Tin, ảnh: Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,