Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Trực lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025)
Cập nhật lúc18:16, Thứ Ba, 14/07/2020 (GMT+7)

Sáng 14-7, Ðảng bộ huyện Nam Trực tổ chức khai mạc Ðại hội đại biểu lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Dự Ðại hội có các đồng chí: Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Ðảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh.

Tham dự Ðại hội có 245 đại biểu đại diện cho trên 10 nghìn đảng viên trong toàn Ðảng bộ huyện.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trao tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trao tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm.

Thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2015-2020), BCH Ðảng bộ huyện Nam Trực đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Kinh tế của huyện có bước tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản (theo giá hiện hành) đạt 1.956 tỷ đồng, tăng 145 tỷ đồng so với nhiệm kỳ 2010-2015. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha canh tác đạt 130 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp, xây dựng bình quân hàng năm đạt 15,7% với 3 ngành chủ lực: Cơ khí, dệt may - da giầy, sản xuất vật liệu xây dựng. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) bình quân 5 năm ước đạt 6.273 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM được cả hệ thống chính trị quan tâm, tổ chức thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ trước kế hoạch đề ra. Nhiều công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, phúc lợi công cộng được đầu tư xây dựng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được bảo tồn, phát huy; nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang được triển khai hiệu quả. Chất lượng giáo dục - đào tạo tiếp tục được duy trì. Mạng lưới y tế được quan tâm đầu tư về mọi mặt, chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên. Các chính sách xã hội, người có công được triển khai đồng bộ, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 70 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,7%. Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính được quan tâm chỉ đạo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Ðảng, chính quyền, đoàn thể được chú trọng. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được đổi mới, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được nâng lên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ huyện Nam Trực tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Ðảng và đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu gắn với đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn, xây dựng nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại. Phấn đấu đến năm 2025 có 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 25% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp phát triển bền vững. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; chú trọng phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, ngăn chặn tình trạng sử dụng đất lãng phí, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm về đất đai...     

Phát biểu tại Ðại hội, đồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Nam Trực đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, 10/10 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12%/năm, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 2 lần so với năm 2015; thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 12,4%/năm. Nam Trực là huyện nằm trong tốp đầu của tỉnh về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; có tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ đứng thứ 2 của tỉnh (chỉ sau thành phố Nam Ðịnh). Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ huyện Nam Trực cần tăng cường lãnh đạo, làm tốt công tác quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch; tập trung phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư; quan tâm phát triển toàn diện văn hoá, giáo dục, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ cho nhân dân. Ðồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Ðảng bộ huyện Nam Trực cần đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng  Ðảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Trước hết là xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Ðảng; từ cấp uỷ đến Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy để lan tỏa sâu rộng ra toàn Ðảng bộ. Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường phòng chống tham nhũng và phòng chống 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên nhằm từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, lãnh đạo huyện Nam Trực ngày càng phát triển.

Theo chương trình, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ huyện Nam Trực lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục diễn ra đến hết buổi sáng ngày 15-7 để bầu BCH Ðảng bộ khóa mới; bầu cử các chức danh chủ chốt của Ðảng bộ huyện; bầu đoàn đại biểu đi dự Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX và thông qua nghị quyết, chương trình hành động của Ðại hội./.

Tin, ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,