Hệ thống dân vận các cấp tiếp tục nhân rộng mô hình "Dân vận khéo" hướng về nông dân, nông thôn
Cập nhật lúc18:24, Thứ Ba, 30/06/2020 (GMT+7)

Chiều 30-6, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Ðặng Xuân Hùng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ðoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cấp ủy đảng, chính quyền vẫn quan tâm, chú trọng triển khai nhiệm vụ công tác dân vận, thực hiện chủ đề năm “Dân vận khéo” 2020. Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước được đẩy mạnh, tập trung vào cải cách hành chính; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ gắn bó với nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy hiệu quả vai trò tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương thực hiện phong trào xây dựng NTM và đô thị văn minh; tích cực tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. 6 tháng cuối năm 2020, hệ thống dân vận các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận; tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của tỉnh về công tác dân vận, công tác tôn giáo. Ðẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Ðảng (15-10-1930 - 15-10-2020), Ðại hội thi đua yêu nước của hệ thống dân vận năm 2020. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp công tác giữa ban dân vận với các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang. Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Ban TVTU, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; chỉ đạo giải quyết những vấn đề nảy sinh, phức tạp liên quan đến tôn giáo tại địa phương, phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng đổi mới phương thức hoạt động; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng NTM, tham gia hiệu quả vào việc tổ chức đại hội Ðảng các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh đánh giá cao công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều cách làm hay và nhấn mạnh: Thời gian tới, hệ thống dân vận các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, hướng về nông dân, nông thôn, đi sâu vào hoạt động của đời sống xã hội, biểu dương nhân rộng các điển hình gương “người tốt, việc tốt”; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện xây dựng NTM, nếp sống văn hóa. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng chính quyền điện tử, cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn


 

,
,
.
,
,
,
,