Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
Cập nhật lúc18:45, Thứ Hai, 01/06/2020 (GMT+7)

Sáng 1-6, Ban TVTU đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định hợp nhất Ðảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Ðảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Ðảng và Văn phòng Tỉnh ủy tới dự.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định chỉ định Bí thư, các Phó Bí thư Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định chỉ định Bí thư, các Phó Bí thư Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các Quyết định của tỉnh về việc hợp nhất hai Ðảng bộ Khối và công tác nhân sự của đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Ðảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua đó, Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định hợp nhất Ðảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Ðảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh từ ngày 1-6-2020 với 162 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; chỉ định BCH, Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; chỉ định đồng chí Hoàng Văn Tuyến, Ủy viên BCH Ðảng bộ tỉnh, Bí thư Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh giữ chức vụ Bí thư Ðảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh ta đã tập trung làm tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự; trong đó có việc thành lập mới Ðảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Thời gian tới, Thường trực, Ban TVTU mong muốn các đồng chí lãnh đạo Ðảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ được giao. Trước mắt, đơn vị cần tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy với 6 cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc gồm: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra, Ban Dân vận - Nội chính, Văn phòng, Ban Ðoàn thể; thực hiện phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH để quản lý tốt các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh./.

Tin, ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,