Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg
Cập nhật lúc15:56, Thứ Sáu, 22/05/2020 (GMT+7)

 Ngày 21-5-2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 91/TB-UBND thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. Nội dung Thông báo như sau:

Ngày 21-5-2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành phố tham dự hội nghị có các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và lãnh đạo các phòng, ban liên quan. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các ngành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, các bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh và tích cực triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với COVID-19; chủ động thực hiện các biện pháp hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội; cơ bản hoàn thành việc rà soát, thống kê, thẩm định các nhóm đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập, lây lan trở lại nước ta; công tác hướng dẫn nhập cảnh đối với người nước ngoài là các nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao còn lúng túng, chưa cụ thể. Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại một số huyện còn chậm, nhất là việc xác định danh sách, thẩm định các nhóm đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

Trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội dần trở lại bình thường và triển khai kịp thời Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, không để xảy ra trục lợi chính sách, phát huy hiệu quả của chính sách; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện nghiêm các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh về thực hiện mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch hiệu quả trong điều kiện bình thường mới, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân.

2. Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các huyện, thành phố tuyệt đối không được chủ quan, lơ là công tác phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, không để bị động bất ngờ. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình người từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam về tỉnh để thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định, tuyệt đối không để nguồn bệnh lây lan ra cộng đồng.

3. Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo rà soát, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng các điều kiện về đội ngũ cán bộ y tế, trang thiết bị y tế để cách ly, điều trị đối với các trường hợp nhiễm bệnh (nếu có).

4. Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Công an tỉnh theo chức năng nhiệm vụ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kịp thời các đề xuất của doanh nghiệp về việc tiếp nhận chuyên gia, lao động tay nghề cao, nhà quản lý từ nước ngoài được nhập cảnh vào Việt Nam để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời thực hiện biện pháp cách ly phù hợp và các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

5. Các sở, ban, ngành; huyện, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện đẩy mạnh sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4-3-2020 và UBND tỉnh tại Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 20-3-2020. Chủ động cập nhật, triển khai kịp thời các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

6. Thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt các nội dung tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 51/UBND-VP2 ngày 29-4-2020 của UBND tỉnh.

- UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung đẩy nhanh việc rà soát, thống kê các đối tượng hỗ trợ, xác định chính xác đối tượng hỗ trợ, đảm bảo không trùng lắp và đáp ứng đầy đủ các điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ, thẩm định, trình UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

Riêng 4 nhóm đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội: Đối với các huyện, thành phố chưa hoàn thành cần tập trung thực hiện ngay việc lập danh sách, thẩm định đối tượng được hỗ trợ, trình UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 25-5-2020; đồng thời kiểm điểm, chấn chỉnh kịp thời việc triển khai chậm của tập thể, cá nhân liên quan.

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện kịp thời việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng ngay khi UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ; đảm bảo các đối tượng nhận được tiền hỗ trợ nhanh nhất, phát huy hiệu quả của chính sách. Trong đó, việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội phải hoàn thành trong tháng 5-2020. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc để chậm xét duyệt, chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng này.

- Thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch tại cơ sở từ khi lập danh sách đối tượng được hỗ trợ đến khi thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ.

- Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố bố trí kịp thời nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đảm bảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tham gia giám sát thường xuyên liên tục việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, đảm bảo công khai minh bạch, đúng đối tượng, đúng chế độ.

- Đề nghị đồng chí Bí thư Thành ủy, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg. Bí thư Thành ủy, Huyện ủy chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các nội dung trên tại địa phương.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về tình hình dịch COVID-19, các biện pháp phòng, chống dịch; tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh theo quy định để người dân và doanh nghiệp biết và tham gia giám sát.

Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Thông báo này./.

 

,
,
.
,
,
,
,