Triệu tập kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật lúc18:40, Chủ Nhật, 12/04/2020 (GMT+7)

Ngày 8-4-2020, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Quyết định số 04/QĐ-HĐND triệu tập các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 về dự kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh.

Thời gian: 1 ngày, ngày 17-4-2020.

(Họp trù bị vào 7h30 phút ngày 17-4-2020).

Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND và UBND tỉnh./.

,
,
.
,
,
,
,