Sở GD và ĐT chỉ đạo thực hiện Chương trình học kỳ II năm học 2019-2020 cấp tiểu học
Cập nhật lúc19:38, Thứ Năm, 16/04/2020 (GMT+7)

Ngày 13-4, Sở GD và ĐT ban hành Công văn 469/SGDDT-GDTH chỉ đạo Phòng GD và ĐT các huyện, thành phố thực hiện Chương trình học kỳ II năm học 2019-2020 cấp tiểu học. 

Sở GD và ĐT yêu cầu các phòng GD và ĐT chỉ đạo các trường tiểu học chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên, rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học; xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, khối, lớp trong học kỳ II phù hợp với thời gian còn lại của năm học 2019-2020 theo Công văn số 4612/2017/BGDĐT của Bộ GD và ĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh từ năm 2017-2018. Cụ thể, các trường dạy theo sách giáo khoa đại trà thực hiện điều chỉnh theo các Công văn số 5842/2011/BGDĐT, 1125/2020/BGDĐT của Bộ GD và ĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020; các trường dạy theo tài liệu Hướng dẫn học (mô hình VNEN) căn cứ Chuẩn kiến thức kỹ năng điều chỉnh nội dung dạy học kỳ II cho phù hợp điều kiện thực tế và thời gian còn lại của năm học 2019-2020, cụ thể ở từng khối lớp và ở các môn Tiếng Việt, Mỹ thuật, Tiếng Anh, Tin học. Khối lớp 3, 4, 5: Đảm bảo 2 tiết/tuần đối với các nhà trường đang triển khai dạy 4 tiết/tuần; linh hoạt đối với các nhà trường đang dạy 2 tiết/tuần. Khối lớp 1, 2, duy trì dạy 1 tiết/tuần, tập trung cho học sinh nghe, nói thông qua luyện âm, chữ cái và từ vựng liên quan. Tổ chức dạy học các môn học tự chọn, hoạt động giáo dục một cách phù hợp, ưu tiên thời gian tối đa để tổ chức dạy học các môn học bắt buộc theo chương trình. Sở GD và ĐT cũng yêu cầu các Phòng GD và ĐT chỉ đạo các trường xây dựng kịch bản thực hiện chương trình môn học trong học kỳ II (nếu học sinh tiếp tục chưa đến trường sau ngày 15-4-2020) phù hợp điều kiện thực tế của trường và thời gian còn lại của năm học 2019-2020, trong đó chỉ rõ nội dung, hình thức dạy qua internet hoặc giao bài về nhà, học sinh tự học dưới sự hỗ trợ của phụ huynh học sinh, dạy trực tiếp…; tổ chức đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh bằng các phương pháp, kỹ thuật, công cụ khác nhau phù hợp tình hình thực tế và đúng quy định. Không tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá vào các bài, nội dung, yêu cầu đã được điều chỉnh giảm tại các Văn bản số 5842/BGDĐT-VP ngày 1-9-2011, số 1125/BGDĐT ngày 31-3-2020 của Bộ GD và ĐT, các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự chọn, tự học. Khi học sinh đi học trở lại, tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong thời gian nghỉ. Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học, kế hoạch giáo dục theo hướng kế thừa những nội dung kiến thức đã học trong thời gian nghỉ phòng chống dịch và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định./.

Minh Thuận

 
,
,
.
,
,
,
,