Hơn 1.000 lao động nộp hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp
Cập nhật lúc19:48, Thứ Năm, 26/03/2020 (GMT+7)

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức tiếp nhận và giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 1.004 lao động theo phương châm 3 đúng “đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng thời hạn”. Theo quy định, người lao động có quyết định hưởng BHTN khi đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp: Hợp đồng lao động có xác định và không xác định thời hạn; 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp: Ký hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng. Theo đó, có 997 lao động có quyết định được hưởng BHTN; trong đó 675 lao động có quyết định hưởng BHTN từ 3-6 tháng, 322 lao động hưởng BHTN từ 7 đến 12 tháng. Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, chỉ tính đến ngày 3-2, số tiền chi trợ cấp BHTN, hỗ trợ học nghề cho người lao động có quyết định hưởng BHTN là 10 tỷ 688 triệu đồng; mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân là 5,5 triệu đồng/lao động có quyết định hưởng BHTN.

Bên cạnh mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, 100% lao động có quyết định hưởng BHTN được tư vấn, giới thiệu việc làm; có 38 lao động được hỗ trợ dạy nghề. Theo quy định tại khoản 2, điều 56 Luật Việc làm thì thời gian hỗ trợ học nghề theo thời gian học nghề thực tế nhưng không quá 6 tháng. Theo quy định tại khoản 1, điều 3 Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24-12-2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người tham gia BHTN thì mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia BHTN tối đa 1 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định của cơ sở dạy nghề./. 

Việt Thắng

,
,
.
,
,
,
,