Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020
Cập nhật lúc07:56, Thứ Tư, 04/03/2020 (GMT+7)

Ngày 3-3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020. Dự hội nghị về phía Trung ương có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Dự, chỉ đạo hội nghị về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh chứng kiến lễ ký giao ước thi đua năm 2020.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh chứng kiến lễ ký giao ước thi đua năm 2020.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020 của tỉnh do đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày khẳng định, phong trào thi đua yêu nước năm 2019 đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đã tổ chức được nhiều phong trào thi đua với hình thức, nội dung phong phú, thiết thực gắn với thực hiện 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; trong lĩnh vực phát triển văn hóa - xã hội; trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh; trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị đều có sự gắn kết chặt chẽ. Thông qua các phong trào thi đua xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được đề nghị các cấp khen thưởng. Việc bình xét, đề nghị khen thưởng của các cụm, khối thi đua đã đi vào nền nếp, thực chất hơn. Các phong trào thi đua được phát động, thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước; an sinh xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nam Định là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân.
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân.

Hội nghị đã nghe các tham luận đại diện cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm minh chứng thêm về hiệu quả của hoạt động thi đua, khen thưởng đang được cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở chỉ đạo, hoạt động hiệu quả trên mọi mặt đời sống.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước và đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh biểu dương, đánh giá cao những thành tích, kết quả tỉnh Nam Định đạt được trong năm 2019, trong đó đã tập trung chỉ đạo, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tỉnh NTM; giữ vững truyền thống giáo dục - đào tạo của vùng đất học. Bên cạnh đó, lĩnh vực giảm nghèo, hoạt động văn hóa - xã hội, bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng, phát huy truyền thống đoàn kết giữa các tôn giáo đã được duy trì, mang lại hiệu quả tốt. Tỉnh Nam Định cũng thường xuyên phát huy hiệu quả vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm thực hiện bài bản, chú trọng nhân điển hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời những vấn đề thường xuyên, chuyên đề, đột xuất. Thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng đại hội thi đua các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt phương châm hành động của Chính phủ năm 2020 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá” gắn với tình hình thực tế của địa phương. Phát huy thành quả trong xây dựng NTM giai đoạn 2010-2019, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Thi đua xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện thật tốt các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ nhằm đóng góp tích cực vào quá trình lãnh đạo, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Phát động phong trào thi đua năm 2020, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh nhấn mạnh, năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát huy tinh thần thi đua yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết, ý chí quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2020 với chủ đề: “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, kế hoạch giai đoạn 2016-2020; tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025”. Đồng chí đề nghị các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cụm, khối thi đua của tỉnh tập trung thực hiện tốt việc tổ chức, phát động, triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua đến tất cả cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân; khơi dậy tinh thần tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo; nỗ lực phấn đấu hoàn hành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra...

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho cán bộ và nhân dân thành phố Nam Định; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 2 cá nhân. UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” cho 26 tập thể tiêu biểu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Tin, ảnh: Xuân Thu     

,
,
.
,
,
,
,