Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ các Huyện ủy: Vụ Bản, Mỹ Lộc
Cập nhật lúc16:11, Thứ Sáu, 20/03/2020 (GMT+7)

Tiếp tục chương trình công tác năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sáng 20-3, Đoàn công tác do đồng chí Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vụ Bản về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hiền, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Văn Trọng

Năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Vụ Bản đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế của huyện tiếp tục ổn định, có 17/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; sản xuất công nghiệp, tổng giá trị ước đạt 5.132 tỷ đồng, đạt 108,7% kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 894,466 tỷ đồng, đạt 185% dự toán. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, hộ nghèo giảm còn 1,41%. Tháng 2-2019, huyện Vụ Bản được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Hiện nay, huyện đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao và mô hình xã, thôn, xóm nông thôn mới kiểu mẫu bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được thực hiện nền nếp và có nhiều tiến bộ. Vụ Bản là một trong những huyện đi đầu và làm tốt công tác sắp xếp bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Số tổ chức cơ sở Đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 89,45%. Công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 của huyện được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch. Đến nay 328/328 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở đã tổ chức đại hội (đạt 100%); đã chỉ đạo và hoàn thành tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm ở Đảng bộ xã Trung Thành; các Đảng bộ xã Vĩnh Hào và Đảng bộ Công an huyện sẽ tiến hành đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy vào cuối tháng 3-2020.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trên các lĩnh vực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vụ Bản trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Vụ Bản tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của năm 2020 và của cả nhiệm kỳ 2015-2020; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Làm tốt công tác quy hoạch vùng huyện trên cơ sở bám sát quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch phát triển khu đô thị trung tâm huyện, chỉ đạo các xã trong huyện thực hiện quy hoạch đô thị hóa nông thôn hướng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu và Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Làm tốt công tác quản lý đất đai; đẩy mạnh cải cách hành chính tạo đà cho thu hút đầu tư. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt cần bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư, của Chính phủ và của tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; không để dịch bệnh phát sinh và lây lan trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Trong đó công tác xây dựng văn kiện cần bám sát hướng dẫn của Tỉnh uỷ; các chỉ tiêu cần bám sát và phù hợp với các chỉ tiêu của tỉnh. Công tác nhân sự thực hiện đúng, đủ, chặt chẽ quy trình, bảo đảm các quy định theo tiêu chuẩn, bảo đảm cơ cấu; tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ không tái cử cấp uỷ các cấp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ các Huyện uỷ: Vụ Bản và Mỹ Lộc

Chiều 20-3, Đoàn Công tác của tỉnh do đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Lộc về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban TVTU về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU: Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hiền, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đặng Xuân Hùng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư; đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Lộc.  Ảnh: Thanh Tuấn
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Lộc. Ảnh: Thanh Tuấn

Thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Mỹ Lộc đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến trên các lĩnh vực tư tưởng, tổ chức và kiểm tra. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả tích cực. Kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển với 16/20 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) đạt 15%, vượt kế hoạch đề ra (chỉ tiêu 11-12%). Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 2,7% so với với năm 2018. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 19,9%; giá trị sản xuất dịch vụ tăng 15,2%. Thu ngân sách Nhà nước (trừ tiền sử dụng đất) trên địa bàn đạt 53 tỷ đồng, tăng 23,5% so với dự toán. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, hoàn thành sớm hơn 1 năm so với kế hoạch. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai được tăng cường, cơ bản ngăn chặn kịp thời vi phạm mới phát sinh, từng bước xử lý vi phạm cũ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,43%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Về kết quả công tác chỉ đạo đại hội Đảng các cấp, đến ngày 24-2, 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tiến hành đại hội theo đúng thời gian quy định. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, thời gian theo quy định.

Năm 2020, huyện Mỹ Lộc tập trung triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của tỉnh và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên.Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiệm vụ chính trị; phấn đấu đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả đã đạt được của Ðảng bộ huyện Mỹ Lộc trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020. Thời gian tới, huyện cần tập trung chỉ đạo thành công đại hội đảng bộ cơ sở, tiến tới đại hội Đảng bộ huyện; chú ý những nơi khó khăn, phức tạp về nhân sự; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo trước đại hội. Về văn kiện đại hội, huyện cần bám sát hướng dẫn của tỉnh để hoàn thành xây dựng báo cáo trình đại hội. Về nhân sự, thực hiện quy trình nhân sự đúng, đủ, chặt chẽ, đảm bảo cơ cấu nữ, tuổi trẻ theo quy định của Trung ương, của tỉnh; làm tốt công tác thẩm định nhân sự đại hội; giải quyết tốt chế độ chính sách đối với số cán bộ không tái cử. Thời gian tới huyện cần rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng huyện gắn với quy hoạch chung của tỉnh. Đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai; cải cách thủ tục hành chính; tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Trước mắt cần bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư, của Chính phủ và của tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; không để dịch bệnh phát sinh và lây lan trên địa bàn. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; phấn đấu và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020./.

Trần Văn Trọng Thanh Tuấn

 

 

 

,
,
.
,
,
,
,