Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Cập nhật lúc19:05, Thứ Tư, 25/03/2020 (GMT+7)

Ngày 25-3-2020, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có Công điện số 2/CĐ-UBND gửi Giám đốc Công an tỉnh và các Sở: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Nội dung Công điện như sau:

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, công tác phòng, chống dịch ở nước ta đã chuyển sang giai đoạn mới có ý nghĩa quyết định. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND các huyện, thành phố Nam Định tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch; kiên trì các nguyên tắc: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch; quyết tâm không để dịch bệnh lây lan không kiểm soát.

2. Giám đốc: Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan công an, y tế, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát, lập danh sách cụ thể đối với tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam chưa qua cách ly tập trung, đang cư trú trên địa bàn từ ngày 7-3-2020 đến ngày 24-3-2020 để tổ chức giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách ly theo quy định.

3. Thông tin báo cáo gửi về Công an tỉnh, Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh trước 12h00’ ngày 25-3-2020. Công an tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định./.

 
,
,
.
,
,
,
,