Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt cán bộ công đoàn tiêu biểu, xuất sắc

08:07, 21/07/2019

Sáng 20-7, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt mười cán bộ công đoàn nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất và 90 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc năm 2019, nhân dịp các đại biểu về dự Lễ trao giải thưởng và tôn vinh do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu và cán bộ công đoàn được nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu và cán bộ công đoàn được nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh.

Cùng dự có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Văn phòng Tổng Bí thư; Văn phòng Chủ tịch nước.

Nói chuyện thân mật với cán bộ công đoàn tiêu biểu, xuất sắc tại buổi gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các cán bộ công đoàn xuất sắc, tiêu biểu cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, người lao động cả nước lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức Giải thưởng Nguyễn Văn Linh và biểu dương chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu lần thứ tư, năm 2019. Sau khi ôn lại truyền thống của Công đoàn Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, công đoàn có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, được Đảng ta và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn gắn liền với những chặng đường vẻ vang của dân tộc. Tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân, đồng hành với dân tộc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân, giai cấp tiên phong, lãnh đạo mọi thời kỳ cách mạng.

Trong khó khăn, thách thức, cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động cả nước luôn nêu cao ý chí tự lực tự cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động của tổ chức công đoàn, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tuy còn nhiều vấn đề đặt ra cả về thực tiễn và lý luận, nhưng 90 năm qua, công đoàn đã có nhiều hoạt động sáng tạo, xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất và xây dựng các tổ chức công đoàn các cấp vững mạnh, không ngừng chăm lo cuộc sống, quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Quang cảnh buổi gặp mặt.
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, các hoạt động của công đoàn trong dịp này không chỉ ôn lại truyền thống của mình mà còn là dịp học tập lẫn nhau nhằm ngày càng nâng cao chất lượng công tác, nhất là trong bối cảnh cách mạng khoa học kỹ thuật, công nghệ đang phát triển như vũ bão.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh và biểu dương 90 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc là một hoạt động hết sức có ý nghĩa, ghi nhận, động viên, khích lệ đối với đội ngũ cán bộ công đoàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng các đồng chí cán bộ công đoàn từ trung ương đến cấp cơ sở được tôn vinh lần này đã có rất nhiều sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi mới trong hoạt động công đoàn, được nhân rộng ở địa phương, ngành, và toàn quốc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, đã có nhiều đóng góp với những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực đem lại lợi ích nhiều hơn cho từng người lao động, góp phần vào sự phát triển chung của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí mong muốn những cán bộ được trao tặng Giải thưởng và tuyên dương lần này ý thức sâu sắc rằng đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm to lớn của từng cá nhân, từ đó xác định rõ hơn trách nhiệm và tiếp tục cố gắng phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu và cán bộ công đoàn được nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu và cán bộ công đoàn được nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, trước hết cán bộ công đoàn, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở chú trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho công nhân, viên chức, người lao động. Giáo dục, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức chính trị của công nhân, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, ý thức, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng nghề nghiệp, lao động cần cù, sáng tạo, để thích ứng với điều kiện lao động trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quyết tâm chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, phấn đấu vì việc làm bền vững và cuộc sống tốt đẹp hơn của chính mỗi công nhân, vì sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp, sự phồn vinh của đất nước.

Hai là, thường xuyên quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên và thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, coi đây là điểm then chốt để thu hút đông đảo người lao động tự nguyện tham gia công đoàn, luôn ủng hộ, gắn bó và tin tưởng vào tổ chức công đoàn. Chủ tịch công đoàn cơ sở cần am hiểu pháp luật, nắm vững các chế độ, chính sách đối với người lao động. Có kỹ năng thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện thoả ước lao động tập thể để chủ động tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Ba là, đối với cán bộ công đoàn cấp trên cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động công đoàn phù hợp với tình hình mới, yêu cầu mới, thích ứng với tình hình thực tế nước ta đã và đang tiến hành công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đặc biệt là đã và sẽ ký kết, tham gia và thực hiện nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những cam kết rất mới về lao động và công đoàn theo chuẩn mực của Tổ chức lao động thế giới.

Tại buổi gặp, đồng chí Bùi Văn Cường và nhiều cán bộ công đoàn đã báo cáo khái quát với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tình hình, kết quả công tác của công đoàn các cấp, những hoạt động nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, như tổ chức triển lãm về thành tựu của công đoàn Việt Nam; hội thảo, tọa đàm về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các cấp...

Theo nhandan.com.vnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com