Triệu tập Kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật lúc17:09, Thứ Ba, 25/06/2019 (GMT+7)

Ngày 17-6-2019, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-HĐND triệu tập kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thời gian: 3 ngày, từ ngày 8 đến ngày 10-7-2019 (họp trù bị vào 7 giờ, khai mạc vào 7 giờ 30 phút, ngày 8-7-2019). Địa điểm: Hội trường tầng 3 trụ sở HĐND và UBND tỉnh./.

,
,
.
,
,
,
,