Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX
Cập nhật lúc20:25, Thứ Hai, 18/03/2019 (GMT+7)

Ngày 18-3, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh (khóa XIX) tổ chức hội nghị lần thứ 25 để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025; công tác tổ chức cán bộ. Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh cho ý kiến giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025; công tác tổ chức cán bộ. Các đồng chí: Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các huyện và Thành phố Nam Ðịnh.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh đã bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; giới thiệu bổ sung đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HÐND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng, Phó đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Quy chế (sửa đổi, bổ sung) được xây dựng bao gồm 5 chương, 34 điều dựa trên Quy chế mẫu của Trung ương, kế thừa Quy chế số 01 của Tỉnh ủy khóa XIX và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương. Quy chế ban hành nhằm quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của Thường trực Tỉnh ủy, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh trước yêu cầu nhiệm vụ mới. Trong công tác tổ chức cán bộ, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh đã thực hiện các bước trong quy trình bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh đã tiến hành giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm dân chủ, khách quan theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Các đại biểu dự hội nghị lần thứ 25Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh nhấn mạnh: Các nội dung bàn thảo, cho ý kiến tại hội nghị rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến đội ngũ cán bộ của tỉnh. Do vậy, các đại biểu cần phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ từng nội dung; đặc biệt là công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 cần phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, bảo đảm lựa chọn được đội ngũ cán bộ các cấp có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ðồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu toàn bộ các nội dung đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX; tổng hợp phiếu giới thiệu bổ sung các chức danh chủ chốt của tỉnh báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến quyết định./.

Tin, ảnh: Xuân Thu

 

,
,
.
,
,
,
,