Quản lý hiệu quả hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
Cập nhật lúc07:56, Thứ Tư, 13/06/2018 (GMT+7)

Ngày 13-6-2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1306/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng; mở rộng tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực này để các cơ sở kinh doanh nắm, chấp hành đúng quy định của pháp luật, tạo môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh.

Công an tỉnh đề nghị các Sở: KH và ĐT; Tài chính; Y tế; VH, TT và DL; LĐ-TB và XH; TT và TT, Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh, các huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo, tăng cường thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Quy chế của UBND tỉnh; phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành; thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các điều kiện về ANTT của các cơ sở kinh doanh có liên quan đến sở, ngành, đơn vị quản lý. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp với lực lượng Công an sớm phát hiện, xử lý các cơ sở kinh doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT có hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh. Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các huyện, thành phố thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đến các cơ sở kinh doanh nắm, chấp hành các quy định của pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, hướng dẫn xây dựng phương án bảo đảm ANTT đối với cơ sở kinh doanh theo quy định. Lực lượng Cảnh sát Hình sự, Kinh tế, Ma túy tăng cường công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, tập trung vào những địa bàn trọng điểm, các lĩnh vực và các cơ sở phức tạp về ANTT; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT để có hành vi vi phạm pháp luật về mại dâm, ma túy, buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở kinh doanh thực hiện đúng các quy định, điều kiện về PCCC theo quy định của pháp luật đối với mỗi loại ngành, nghề kinh doanh; cấp các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC đối với các khu vực kinh doanh, kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa. Các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Công an tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp nhằm bảo đảm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân làm ăn bình đẳng trước pháp luật./.

Xuân Thu

 

,
,
.
,
,
,
,