Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ NN và PTNT, Bộ Xây dựng
Cập nhật lúc06:42, Thứ Tư, 13/12/2017 (GMT+7)

Ngày 12-12-2017, Ðoàn công tác của các Bộ NN và PTNT, Bộ Xây dựng do đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT làm Trưởng đoàn về thăm và làm việc tại huyện Hải Hậu về Ðề án “Xây dựng huyện Hải Hậu nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp” giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo” (Ðề án). Tiếp và làm việc với Ðoàn có các đồng chí: Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: NN và PTNT, Xây dựng, TN và MT, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Hải Hậu.

Các đại biểu đã đi khảo sát thực tế khu thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt xã Hải Hà; một số thiết chế văn hóa tại xã dự kiến chọn xây dựng xã NTM kiểu mẫu Hải Thanh và vùng sản xuất đinh lăng theo chuỗi tại xã Hải Quang. Sau đó, các đại biểu dự hội nghị thông qua Ðề án do đồng chí Bộ trưởng Bộ NN và PTNT và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì.

Các đại biểu đi khảo sát thực tế tại xã Hải Thanh, xã được huyện Hải Hậu lựa chọn làm điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Các đại biểu đi khảo sát thực tế tại xã Hải Thanh, xã được huyện Hải Hậu lựa chọn làm điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Năm 2015, huyện Hải Hậu được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện NTM; là huyện đầu tiên đạt chuẩn huyện NTM có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn NTM. Từ năm 2016 đến nay, huyện tập trung xây dựng NTM bền vững và phát triển. Ðến hết năm 2016, có 168/546 xóm, tổ dân phố được công nhận đạt xóm/tổ dân phố NTM bền vững và phát triển. Cùng với các huyện Nam Ðàn (Nghệ An), Xuân Lộc (Ðồng Nai), huyện Hải Hậu được Bộ NN và PTNT lựa chọn chỉ đạo điểm xây dựng mô hình huyện NTM kiểu mẫu, làm cơ sở để tổng kết, đánh giá, đề xuất tiêu chí quốc gia huyện NTM kiểu mẫu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành vào năm 2020. Tại hội nghị, huyện Hải Hậu đã báo cáo dự thảo Ðề án. Mục tiêu của Ðề án là tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí NTM, xây dựng huyện “khá giả, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, cảnh quan, môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”, văn hóa mang đậm bản sắc truyền thống, xã hội nông thôn bình yên”; góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân và ứng phó với biến đổi khí hậu. Huyện chọn xã Hải Thanh là xã điểm xây dựng mô hình xã NTM kiểu mẫu; xóm 8, xã Hải Tây và tổ dân phố số 8, Thị trấn Thịnh Long làm điểm trong xây dựng xóm/tổ dân phố kiểu mẫu. Huyện phấn đấu đến năm 2020 có 30% số xã, thị trấn đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu; giai đoạn 2020-2025 được công nhận huyện NTM kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của Hải Hậu khi thực hiện xây dựng huyện NTM kiểu mẫu là các tiêu chí về môi trường và sản xuất. Về môi trường, hiện việc thu gom, xử lý chất thải rắn tại một số xã chưa thực hiện có hiệu quả; còn 11 xã xử lý chất thải rắn bằng bãi chôn lấp; một số xã có làng nghề còn gặp nhiều khó khăn trong đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải; một số trang trại, gia trại chăn nuôi trong khu dân cư ảnh hưởng đến môi trường… Về sản xuất, tuy huyện đã hình thành được các vùng sản xuất nhưng quy mô và phương thức tổ chức theo chuỗi liên kết khép kín trong sản xuất còn nhiều hạn chế. Các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP chưa nhiều, chưa có vùng sản xuất công nghệ cao…

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến cho Ðề án, tập trung vào nội dung, giải pháp thực hiện các tiêu chí về sản xuất, môi trường và an ninh, trật tự xã hội. Ðáng chú ý, đại diện của các doanh nghiệp: Tổng Cty CP Giống cây trồng Thái Bình, Cty CP Giống cây trồng Trung ương, Cty TNHH Cường Tân sẵn sàng liên kết với huyện xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao, gạo Nhật, bước đầu với quy mô diện tích từ 50-100ha để hỗ trợ huyện thực hiện tiêu chí về sản xuất.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ðoàn Hồng Phong thay mặt lãnh đạo tỉnh Nam Ðịnh cảm ơn các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là lãnh đạo Bộ NN và PTNT, Bộ Xây dựng đã quan tâm, giúp đỡ tỉnh nói chung trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM, lựa chọn huyện Hải Hậu là một trong 3 huyện chỉ đạo điểm xây dựng mô hình huyện NTM kiểu mẫu. Ðồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu ra những thuận lợi, khó khăn của huyện Hải Hậu khi thực hiện xây dựng huyện NTM kiểu mẫu. Ðồng thời đề nghị Bộ NN và PTNT và các bộ, ngành Trung ương kiến nghị Chính phủ sớm chỉ đạo sửa Luật Ðất đai. Các bộ, ngành Trung ương sau khi giúp tỉnh, huyện Hải Hậu hoàn chỉnh Ðề án xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, tham mưu Chính phủ nghiên cứu, ban hành bộ khung tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu. Bộ NN và PTNT, Văn phòng Ðiều phối NTM Trung ương lựa chọn 3 huyện ở 3 miền là Hải Hậu, Nam Ðàn (Nghệ An), Xuân Lộc (Ðồng Nai) làm huyện chỉ đạo điểm xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu cần có cơ chế hỗ trợ rõ ràng. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, đề nghị Văn phòng Ðiều phối NTM, đặc biệt là Bộ trưởng Bộ NN và PTNT quan tâm cùng với tỉnh giúp huyện Hải Hậu sớm hoàn chỉnh Ðề án một cách cơ bản để triển khai thực hiện. Về một số doanh nghiệp có ý kiến hỗ trợ các mô hình liên kết, tỉnh sẽ tập trung ưu tiên cho huyện Hải Hậu triển khai để huyện đạt những tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu. Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt để đến năm 2020, huyện Hải Hậu sẽ cơ bản đạt huyện NTM kiểu mẫu.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Nguyễn Xuân Cường đề nghị tỉnh chỉ đạo huyện Hải Hậu rà soát, đánh giá lại toàn bộ nhóm 19 tiêu chí NTM của giai đoạn trước từ môi trường, trường học, bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ nghèo… Ðối với Ðề án, huyện Hải Hậu cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại hội nghị theo tinh thần chủ động, tích cực, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực từ đó đề ra các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể. Về giải pháp, cần tập trung vào 2 nhóm giải pháp trụ cột, đó là đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về xây dựng NTM kiểu mẫu; phát huy tối đa sức mạnh xã hội hóa trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Góp ý về tổng quan Ðề án, theo Bộ trưởng Bộ NN và PTNT, Ðề án cần phải bao quát về kinh tế, chú trọng đến du lịch - dịch vụ; trong tiêu chí môi trường cần phải chú ý đến môi trường công nghiệp, môi trường y tế, môi trường sản xuất nông nghiệp, môi trường rác thải sinh hoạt… Về lộ trình thực hiện, huyện cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát thêm, dồn lực xây dựng xã Hải Thanh đạt xã NTM kiểu mẫu một cách trọn vẹn tất cả các mặt (từ sản xuất đến đời sống nhân dân…) từ đó lan tỏa phong trào xây dựng xã NTM kiểu mẫu ra toàn huyện. Các xã, thị trấn còn lại nên chọn một mặt điển hình nhất theo đúng Ðề án để thực hiện. Riêng về tiêu chí môi trường, theo Bộ trưởng Bộ NN và PTNT, huyện cần chỉ đạo các xã làng nghề sớm hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, lựa chọn công nghệ cải tiến mới nhất. Huyện rà soát, hoàn chỉnh quy trình quản lý chặt chẽ khu xử lý rác thải sinh hoạt; trồng cây xanh ở 35 khu xử lý rác thải tập trung của 35 xã, thị trấn; thực hiện trồng cây xanh đúng theo trục đường, đúng chủng loại và đúng theo quy hoạch. Về sản xuất nông nghiệp, trên cơ sở hình thành 7 vùng sản xuất tập trung, huyện Hải Hậu cần tính toán, thực hiện tổ chức theo chuỗi từ sản xuất, chế biến đến thương mại khép kín theo công nghệ cao phù hợp với trình độ. Gắn tổ chức sản xuất với việc coi doanh nghiệp là hạt nhân, tập trung phát triển HTX nông nghiệp kiểu mới. Các doanh nghiệp: Tổng Cty CP Giống cây trồng Thái Bình, Cty CP Giống cây trồng Trung ương, Cty TNHH Cường Tân cùng với huyện Hải Hậu bàn cụ thể về việc xây dựng liên kết sản xuất theo chuỗi, đảm bảo lợi nhuận cho người nông dân./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh

,
,
.
,
,
,
,