Giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với các huyện, thành phố
Cập nhật lúc07:53, Thứ Sáu, 27/10/2017 (GMT+7)

Ngày 25-10-2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố. Tới dự có các đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Viết Hưng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Khương Thị Mai, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp với UBND, Uỷ ban MTTQ và các cơ quan có liên quan được tăng cường, tạo điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Công tác tổ chức các kỳ họp dân chủ, công khai và có nhiều đổi mới; phần trình bày các báo cáo, đề án tại hội trường được các cơ quan, đơn vị trình bày tóm tắt, chủ yếu dành thời gian cho hoạt động thảo luận và chất vấn; sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố thông báo nội dung phiên thảo luận và phiên chất vấn gửi các cấp, các ngành, các địa phương, trong đó xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan và người có thẩm quyền tiếp thu, tổ chức thực hiện. Hoạt động thẩm tra, giám sát đảm bảo kịp thời, đúng các quy định của pháp luật, các chuyên đề giám sát đều là những vấn đề được cử tri trong tỉnh quan tâm như: Tiến độ thực hiện và chấp hành quy định của pháp luật về đất đai đối với các dự án xây dựng khu đô thị, khu tái định cư và các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề truyền thống; công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản; công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ; việc chấp hành Luật Lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân được duy trì theo quy định, nghiêm túc; công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND được thực hiện thường xuyên. Các nghị quyết của HĐND cấp tỉnh và cấp huyện được ban hành phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh và đã được các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai tới các tầng lớp nhân dân.

 Nhiệm vụ trọng tâm của HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố từ nay đến hết năm 2017 tập trung vào những nội dung như: Tiếp tục phối hợp với Thường trực UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ và các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công kỳ họp HĐND cuối năm. Tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động thẩm tra, giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề của HĐND, của Thường trực và các Ban HĐND, trong đó quan tâm tới việc xây dựng và hoàn thiện các báo cáo giám sát chuyên đề, báo cáo thẩm tra trình kỳ họp, đảm bảo các nghị quyết được HĐND thông qua đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri và tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời giám sát kết quả thực hiện và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND và các ngành chức năng. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. Thường trực HĐND các huyện, thành phố tổ chức giao ban với Thường trực HĐND các xã, phường, thị trấn theo kế hoạch.

Tại hội nghị, HĐND các huyện, thành phố đã trao đổi, thảo luận về các kinh nghiệm, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và một số vấn đề về tổ chức bộ máy; kinh phí hoạt động của HĐND, chế độ của đại biểu HĐND.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương kết quả đạt được trong thời gian qua của HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố. Trong đó HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố đã hoàn thành tốt kế hoạch công tác đề ra, nhiều hoạt động có đổi mới như: Công tác tổ chức kỳ họp, hoạt động giám sát chuyên đề, công tác tập huấn nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND... Đồng thời đề nghị HĐND các huyện, thành phố tiếp tục xem xét các điều kiện bố trí xắp xếp, kiện toàn bộ máy theo quy định để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. HĐND các cấp thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; phân công đại biểu tham gia các buổi tiếp công dân ở cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa phương, tạo niềm tin trong nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp HĐND thường lệ cuối năm 2017 theo hướng đổi mới, chất lượng và hiệu quả./.

Tin, ảnh: Trần Văn Trọng

 

,
,
.
,
,
,
,