Giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2016
Cập nhật lúc07:46, Thứ Sáu, 08/07/2016 (GMT+7)

* Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Chiều ngày 6-7-2016, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đặng Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

6 tháng đầu năm, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và hướng dẫn của ngành dọc cấp trên đã tập trung chỉ đạo tổng kết công tác năm 2015, xây dựng và triển khai chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2016; tích cực tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng NTM. Trong đó, Hội CCB đã triển khai phong trào “CCB Nam Định chung sức xây dựng NTM, khu dân cư văn hóa” gắn với phong trào “CCB gương mẫu”. Đến nay, Hội CCB tỉnh đã có 221 doanh nghiệp, 8 HTX, 43 trang trại, 1.830 gia trại do hội viên CCB làm chủ, thường xuyên tạo việc làm cho trên 15 nghìn lao động… HND các cấp đã vận động nông dân tham gia đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn với tổng giá trị 340,728 tỷ đồng, góp 37.840 ngày công, sửa chữa làm mới 702,7km đường giao thông… Hội LHPN các cấp tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”… Đoàn Thanh niên tỉnh hướng dẫn các cấp bộ Đoàn trong tỉnh xây dựng 22 công trình thanh niên cấp tỉnh, huyện; 881 công trình thanh niên cấp cơ sở hưởng ứng cuộc vận động chung sức xây dựng NTM. Công tác xã hội, từ thiện nhân đạo cũng được MTTQ và các tổ chức đoàn thể vận động, huy động từ nhiều nguồn; đồng thời tổ chức phối hợp với các doanh nghiệp, cá nhân có lòng hảo tâm tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, người nghèo, người tàn tật, cô đơn… với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức đoàn thể còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế; nâng cao kiến thức pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, tăng cường hoạt động phối hợp hoạt động góp phần xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức, tập hợp đoàn viên, hội viên.

Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận tập trung vào một số vấn đề: Giải pháp tăng cường nắm tình hình tư tưởng quần chúng nhân dân, công tác tôn giáo; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; các giải pháp trong vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương những thành tích, kết quả các ngành, đoàn thể trong khối đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016 góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó nổi bật là thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và chương trình xây dựng NTM. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các tổ chức chính trị - xã hội cần tích cực tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân, đối với các kiến nghị của MTTQ và các đoàn thể, giao Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng hợp và tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy để ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chính sách hợp lý, sát đúng với tình hình thực tiễn ở địa phương. Thực hiện hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, sáng 6-7-2016, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2016, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ngành, đoàn thể của tỉnh.

6 tháng đầu năm, hệ thống công tác dân vận toàn tỉnh thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đề ra, đã tham mưu triển khai thực hiện sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác vận động quần chúng như: Kết luận số 120-KL/TW ngày 7-1-2016 của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Quyết định số 217-QĐ/TW “Về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Tham mưu với Ban TVTU chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh; Xây dựng chương trình công tác dân vận toàn khóa (2015-2020), xây dựng Kế hoạch số 01-KH/BDVTU của Ban Dân vận Tỉnh ủy về giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22-9-2008 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) về “Nâng cao chất lượng công tác dân vận, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của MTTQ và các đoàn thể xã, phường, thị trấn”. Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; nắm bắt tình hình tư tưởng, qua đó kịp thời tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo sát sao góp phần giữ ổn định tình hình an ninh chính trị ở địa phương. Chủ động nắm tình hình hoạt động của các tôn giáo sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 6 tháng cuối năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân vận. Trong đó, tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy duy trì việc tổ chức hội nghị giao ban với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội định kỳ; tham mưu cho ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của tỉnh tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; tham mưu cho Ban TVTU tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; chỉ đạo giải quyết những vấn đề nảy sinh, phức tạp liên quan đến công tác tôn giáo tại địa phương, cơ sở; chỉ đạo sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 3-5-2012 của Ban TVTU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tôn giáo trong tình hình mới; tăng cường công tác nắm tình hình hoạt động của các tôn giáo và tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang đã được ký kết nhằm củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn
 

,
,
.
,
,
,
,