Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật lúc07:54, Thứ Tư, 29/06/2016 (GMT+7)

Ngày 28-6-2016, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo; Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí trong Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh là thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố và các tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc bầu cử.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối, dân chủ cao, đảm bảo về cơ cấu, số lượng đại biểu được bầu, chất lượng đại biểu được nâng lên, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 98,18%. Kết quả bầu cử ngày 22-5-2016, toàn tỉnh đã bầu được 9 đại biểu Quốc hội, đạt 100%; 67 đại biểu HĐND tỉnh, đạt 100%; 391/394 đại biểu HĐND huyện, thành phố; 5.935/6.148 đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn (thiếu 213 đại biểu). Theo quy định của Luật Bầu cử, tổng số đại biểu HĐND xã, thị trấn phải bầu thêm 37 đại biểu ở 19 đơn vị bầu cử thuộc 18 xã thuộc 8 huyện. Kết quả bầu cử thêm đại biểu HĐND xã ngày 5-6-2016 đã bầu thêm được 19 đại biểu, còn thiếu 194 đại biểu HĐND cấp xã. Kết quả bầu cử đã được Ủy ban Bầu cử các cấp công bố và báo cáo theo luật định. Đạt được kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt, yếu tố quyết định cho thành công của cuộc bầu cử là đông đảo các tầng lớp nhân dân đã hưởng ứng nhiệt tình, tích cực, thể hiện rõ ý thức chính trị, trách nhiệm công dân, truyền thống đoàn kết để xây dựng Nhà nước, chính quyền của nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân. Việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, con dấu, phiếu bầu cho đến công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cuộc bầu cử, công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở trong cuộc bầu cử. Đồng chí cũng biểu dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Với những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử từ tỉnh đến cơ sở cần quan tâm thực hiện tốt các công việc sau cuộc bầu cử. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền về thành công của cuộc bầu cử, tạo ra khí thế tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Ngay sau khi được kiện toàn, Thường trực HĐND, UBND các cấp quan tâm xây dựng và ban hành quy chế làm việc theo hướng: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lĩnh vực phụ trách nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Các cấp, các ngành phát huy kết quả thắng lợi của cuộc bầu cử; tiếp tục  quan tâm giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử; giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ không tái cử; tổ chức tốt các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để các vị đại biểu HĐND thông báo về tình hình, kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với HĐND các cấp tại kỳ họp thứ 2. Giao cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử tỉnh là Sở Nội vụ có trách nhiệm sớm hoàn chỉnh các loại văn bản, báo cáo về công tác bầu cử trình Hội đồng Bầu cử quốc gia theo quy định; đồng thời tiến hành hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu về quá trình bầu cử để làm tư liệu tham khảo cho các cuộc bầu cử nhiệm kỳ sau.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 76 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức công tác bầu cử./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,