Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015
Cập nhật lúc07:47, Thứ Hai, 27/06/2016 (GMT+7)

Ngày 24-6-2016, tại Nhà văn hóa 3-2, Thành phố Nam Định, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015. Về dự hội nghị có các đồng chí: Cao Đức Phát, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình xây dựng NTM Trung ương; Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện BCĐ Trung ương xây dựng NTM; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban TVTU; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh; thành viên BCĐ Chương trình xây dựng NTM tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố và 209 xã, thị trấn, các cá nhân tiêu biểu trong xây dựng NTM.

Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT phát biểu tại hội nghị.

5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh với quyết tâm cao, đoàn kết, đồng thuận, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn giành kết quả nổi bật trong xây dựng NTM. Nam Định là 1 trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc về xây dựng NTM, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Kết quả 5 năm xây dựng NTM là yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Nhân dân ngày càng tin tưởng hơn vào công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước. Tổng vốn huy động xây dựng NTM từ năm 2011 đến tháng 3-2016 đạt 11.564,5 tỷ đồng. Đến hết tháng 12-2015, toàn tỉnh có 112 xã, thị trấn (53,6%) được công nhận đạt chuẩn NTM, vượt 18,6% so với kế hoạch và cao hơn bình quân cả nước 37,6%; trong đó năm 2013 và năm 2014 công nhận 65 đơn vị, năm 2015 công nhận 47 đơn vị. Bình quân toàn tỉnh đạt 16,2 tiêu chí/xã, tăng 10,4 tiêu chí/xã so với năm 2010. Huyện Hải Hậu đứng trong 5 huyện toàn quốc được công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2015. Trong 96 xã được lựa chọn triển khai giai đoạn 2010-2015, có 86 xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, 4 xã đạt và cơ bản đạt 18 tiêu chí, 3 xã đạt và cơ bản đạt 17 tiêu chí, 2 xã đạt và cơ bản đạt 16 tiêu chí, 1 xã đạt và cơ bản đạt 15 tiêu chí. Không còn xã dưới 15 tiêu chí. Bình quân đạt 18,8 tiêu chí/xã, tăng 11,5 tiêu chí/xã so với năm 2010. Ở 113 xã còn lại không nằm trong kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015, mặc dù chưa được tỉnh hỗ trợ đủ kinh phí từ ngân sách để thực hiện xây dựng NTM nhưng đã rất nỗ lực, chủ động huy động các nguồn lực, tập trung triển khai thực hiện chương trình. Đã có 26 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Ngoài ra còn có 23 xã đạt và cơ bản đạt 15-18 tiêu chí, 51 xã đạt và cơ bản đạt 10-14 tiêu chí, 13 xã đạt và cơ bản đạt 8-9 tiêu chí, không còn xã dưới 8 tiêu chí. Bình quân đạt 14 tiêu chí/xã, tăng 9 tiêu chí/xã so với năm 2010. Từ phân tích những nguyên nhân và bài học thực tiễn của kết quả đạt được, các mặt còn tồn tại, hạn chế, tỉnh ta phấn đấu đến năm 2020 đạt chuẩn NTM, cụ thể: năm 2016 có thêm 45 xã đạt chuẩn NTM; năm 2017 có thêm 31 xã, 2-3 huyện đạt chuẩn NTM; năm 2018 có thêm 14 xã, 3-4 huyện đạt chuẩn NTM; năm 2019 có thêm 7 xã và các huyện còn lại đạt chuẩn NTM, tỉnh Nam Định đủ điều kiện để xét công nhận Tỉnh NTM và đến năm 2020 tỉnh Nam Định đạt chuẩn NTM.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Cao Đức Phát chúc mừng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, BCĐ Chương trình xây dựng NTM tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân tỉnh Nam Định với những thành tích xuất sắc đạt được trong phong trào xây dựng NTM. Nam Định đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ và người dân nhận thức đúng về mục tiêu, chính sách của chương trình nên đã tham gia tích cực, biến Chương trình xây dựng NTM thành một phong trào sâu rộng của quần chúng trong nông thôn. Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng đánh giá cao cách làm đúng, sáng tạo của tỉnh với các phương châm “làm từ đồng ruộng về làng, làm từ hộ gia đình ra thôn xóm, từ thôn xóm lên xã”; lựa chọn các nhiệm vụ ưu tiên và bước đi phù hợp, việc vận động nông dân góp ruộng gắn với dồn điền đổi thửa để tạo vốn, bổ sung cho chương trình là các giải pháp sáng tạo phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh. Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh xây dựng NTM là công cuộc lâu dài với mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn nên yêu cầu những nỗ lực to lớn hơn nữa trong thời gian tới. Bộ trưởng yêu cầu tỉnh Nam Định cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM, quán triệt yêu cầu xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; thường xuyên cập nhật, phổ biến các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng NTM để nhân ra diện rộng. Tiếp tục huy động nguồn lực để hoàn thành 6 loại công trình thiết yếu (giao thông, điện, nước sạch, trường học các cấp, trạm y tế xã, nhà văn hóa và khu thể thao thôn) nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tăng hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn. Tiếp tục triển khai xây dựng các mô hình phát triển sản xuất gắn với Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nhất là các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực của từng địa phương; tăng cường thu hút đầu tư của doanh nghiệp để làm đầu tàu thúc đẩy phát triển sản xuất hiệu quả… Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng NTM, kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn các biểu hiện chạy theo thành tích, không đảm bảo chất lượng, thiếu tính bền vững. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn. Thực hiện tốt các nội dung xây dựng NTM ở cấp thôn, xóm và hộ gia đình, hỗ trợ giải quyết các vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Nâng cao chất lượng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn. Đối với các xã, huyện đã đạt chuẩn NTM phải tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các tiêu chí NTM; tập trung sức tạo bước đột phá về tổ chức sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển ngành nghề, tăng năng lực sản xuất, tạo bước tiến mới về nâng cao thu nhập - xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, thực hiện mô hình xây dựng NTM phát triển bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong phát biểu cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, nhất là đồng chí Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT trong quá trình xây dựng NTM của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cảm ơn các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng NTM. Đồng thời biểu dương tinh thần, trách nhiệm, sự phấn đấu không ngừng của toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể các cấp, các ngành trong tỉnh; sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và những người con quê hương Nam Định đang sinh sống, công tác ở khắp mọi miền Tổ quốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020 của tỉnh nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định: xây dựng NTM và tái cơ cấu ngành Nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của ngành Nông nghiệp, là nền tảng để duy trì sự phát triển ổn định và bền vững; trong đó xây dựng NTM là nội dung quan trọng, là một trong những mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu: Nam Định đạt tiêu chí Tỉnh NTM trước năm 2020. Để thực hiện mục tiêu trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh trong thời gian tới cần tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đến các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh các nội dung của Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM. Trên cơ sở đó, tiếp tục tuyên truyền, vận động để tạo sự thống nhất, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong việc chung tay thực hiện thành công mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Cần ưu tiên cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo chương trình xây dựng NTM ở 87 xã còn lại; xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể để tập trung chỉ đạo, nhất là phải tiến hành rà soát, đánh giá chi tiết và có giải pháp cụ thể đối với từng tiêu chí xây dựng NTM ở từng xã. Đối với huyện Hải Hậu và các xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010-2015 cần tiếp tục chỉ đạo để nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí NTM. UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo xây dựng, ban hành cơ chế hỗ trợ, khen thưởng đối với 87 xã, thị trấn còn lại để xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 cho phù hợp với thực tế nguồn lực tỉnh. Cấp ủy Đảng các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ và chất lượng thực hiện Chương trình xây dựng NTM ở các huyện, các xã và các thôn xóm.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn, tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, sau 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt; kinh tế nông thôn phát triển khá; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự xã hội được tăng cường. Vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tham gia xây dựng NTM ngày càng được khẳng định và nâng cao, tạo sự gắn kết cộng đồng, tinh thần tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt. Tuy nhiên đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra 1 số tồn tại, hạn chế như: Chương trình xây dựng NTM chưa đồng đều giữa các địa phương; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn chuyển dịch còn chậm; năng lực cán bộ lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm NTM ở 1 số địa phương còn hạn chế, chưa chủ động… Để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM trước năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20-4-2016 của BCH Đảng bộ tỉnh và triển khai thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 9-6-2016 của UBND tỉnh. Xác định nhiệm vụ xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền các cấp trong nhiệm kỳ 2016-2020, trong đó người nông dân nông thôn là chủ thể xây dựng NTM. Huy động được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tập trung và thống nhất cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền. Các huyện, thành phố chú trọng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa và ngành nghề nông thôn, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và phát triển ngành nghề TTCN gắn với bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng NTM, nhất là nguồn lực hỗ trợ từ doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội hóa. Các xã, thị trấn căn cứ vào khả năng và điều kiện cụ thể của địa phương có bước đi và cách làm phù hợp; tuyệt đối không được chạy theo thành tích và huy động quá sức dân. Theo chức năng, nhiệm vụ các sở, ban, ngành của tỉnh căn cứ kế hoạch, lộ trình và mục tiêu xây dựng NTM của tỉnh, xây dựng các chương trình, kế hoạch, phối hợp, tạo thuận lợi hỗ trợ ngành NN và PTNT cũng như các địa phương hoàn thành Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Thay mặt lãnh đạo và nhân dân trong tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương mà trực tiếp là BCĐ Trung ương về xây dựng NTM đã thường xuyên quan tâm, tạo thuận lợi giúp đỡ, hỗ trợ tỉnh. Xác định chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; tỉnh Nam Định mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ nhiều hơn nữa của Chính phủ, BCĐ và các bộ, ngành Trung ương về mọi mặt để đến năm 2020 Nam Định là Tỉnh NTM./.

Tin, ảnh: Ngọc Ánh

,
,
.
,
,
,
,