Toàn tỉnh có thêm 19 dự án FDI với tổng số vốn trên 272 triệu USD
Cập nhật lúc07:55, Thứ Sáu, 24/06/2016 (GMT+7)

Theo báo cáo của Sở KH và ĐT, trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh đã cấp mới chứng nhận đầu tư cho 19 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn bổ sung đạt 272,4 triệu USD.

Như vậy, đến tháng 6-2016, toàn tỉnh có 67 dự án FDI đang hoạt động, với tổng số vốn đăng ký 697,7 triệu USD. Trong đó, giai đoạn 2011-2015 đã cấp giấy chứng nhận đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 48 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 451 triệu USD (gồm 38 dự án mới có tổng số vốn đăng ký khoảng 339 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn 10 dự án với số vốn tăng là 112 triệu USD). Lũy kế vốn đầu tư thực hiện đến thời điểm hiện nay là 431 triệu USD, đạt 61% tổng vốn đăng ký. Các lĩnh vực đầu tư FDI chủ yếu là dệt may và sản xuất các sản phẩm phụ trợ ngành may.

Quốc gia có nhà đầu tư vào tỉnh nhiều nhất là Hàn Quốc (24 dự án) tiếp đến là Trung Quốc. Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp FDI của tỉnh khoảng 32 nghìn người. Năm 2015, doanh thu của các doanh nghiệp FDI tỉnh ta đạt 440 triệu USD, nộp ngân sách đạt 7,2 triệu USD./.

Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,