Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Cập nhật lúc07:22, Thứ Tư, 22/06/2016 (GMT+7)

Trong hai ngày 21 và 22-6-2016, tại Nhà văn hóa trung tâm 3-2, Thành phố Nam Định, Ban TVTU tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH tỉnh để các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội khóa XIV chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Giáo sư, tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể của tỉnh; thủ trưởng các cơ quan Trung ương, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là sự kiện chính trị, có ý nghĩa trọng đại định hướng, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Văn kiện của Đại hội là kết quả tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn của 30 năm đổi mới đất nước trên cơ sở kế thừa, bổ sung và phát triển văn kiện của Đại hội lần thứ XI và các văn kiện của Trung ương nhiệm kỳ trước. Văn kiện Đại hội Đảng XII đã bao quát được các vấn đề cơ bản, cốt lõi của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; đồng thời bổ sung thêm nhiều điểm mới, thể hiện sự phát triển cao về tư duy lý luận của Đảng trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Văn kiện Đại hội Đảng XII tiếp tục khẳng định quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng trên cơ sở vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đồng thời tiếp thu kinh nghiệm quốc tế vận dụng vào thực tế để phát triển đất nước. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đồng chí đề nghị các đại biểu dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành đúng thời gian, tập trung nghiên cứu sâu các chuyên đề để thu được những kết quả thiết thực trong đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII vào thực tiễn nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; vận dụng sáng tạo những quan điểm của Đại hội XII để giải quyết những vấn đề do thực tiễn cuộc sống đặt ra.

Tại hội nghị, giáo sư, tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhìn lại 30 năm đổi mới và mục tiêu tổng quát, động lực phát triển đất nước 5 năm tới; những điểm mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về văn hóa, quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Chiều cùng ngày, hội nghị tiếp tục nghe đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy Đảng các cấp tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Trong đó, phân tích rõ trách nhiệm và lộ trình thời gian thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chương trình hành động của tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu các cấp ủy Đảng, địa phương, đơn vị phải phân công rõ nhiệm vụ cụ thể cho phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân, trên tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lấy kết quả thực hiện của cá nhân, đơn vị làm cơ sở để kiểm điểm tự phê bình và phê bình cũng như đánh giá người đứng đầu các cơ quan, đơn vị hằng năm và cả nhiệm kỳ 2015-2020. Cấp ủy Đảng các cấp tập trung chỉ đạo gắn việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước mắt, cần chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp để nhanh chóng ổn định tổ chức và bộ máy, làm cơ sở để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh: Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh; các tạp chí, bản thông tin nội bộ xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền các nội dung Nghị quyết Đại hội XII gắn với tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp kết quả học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để báo cáo Ban TVTU.

Sáng ngày 22-6 các đồng chí dự hội nghị viết thu hoạch cá nhân về những nội dung đã được học tập./.

Tin, ảnh: Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,