Triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014
Cập nhật lúc08:27, Thứ Sáu, 24/04/2015 (GMT+7)

Ngày 22-4-2015, Sở TN và MT phối hợp với Tổng cục Môi trường, Bộ TN và MT tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2014. Dự hội nghị có lãnh đạo Tổng cục Môi trường, Bộ TN và MT; Vụ Chính sách pháp chế - Tổng cục Môi trường; đồng chí Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Tổng cục Môi trường và Vụ Chính sách pháp chế đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch BVMT và Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT. Sở TN và MT đã trình bày tổng quan các nội dung cơ bản của Luật BVMT 2014; trong đó nhấn mạnh các nội dung: Luật BVMT 2014 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 23-6-2014, tại kỳ họp thứ 7, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2015. Luật BVMT năm 2014 gồm 20 chương và 170 điều; trong đó đã kế thừa các nội dung, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật BVMT năm 2005. Đồng thời cung cấp các nội dung mới về BVMT nhằm đáp ứng yêu cầu BVMT trong giai đoạn mới; quy định quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ cụ thể của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với môi trường. Sở TN và MT còn phổ biến kế hoạch triển khai thực hiện Luật BVMT năm 2014 của UBND tỉnh, chỉ rõ các yêu cầu, mục đích và nhiệm vụ cụ thể UBND tỉnh đã giao cho các sở, ban, ngành, các địa phương nhằm triển khai hiệu quả việc đưa Luật BVMT năm 2014 vào thực tế cuộc sống.

Để triển khai đồng bộ, có hiệu quả Luật BVMT năm 2014 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: từ nay đến hết tháng 5-2015, các sở, ngành, các địa phương phải hoàn tất công tác triển khai thực hiện Luật BVMT 2014. Thời gian tới, phải tăng cường tuyên truyền Luật và các nghị định, hướng dẫn liên quan; trong đó chú trọng tuyên truyền trực tiếp đến các đối tượng, các địa điểm trực tiếp gây tác động, tạo nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao để nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về BVMT của toàn thể nhân dân, cán bộ công chức, doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh. Các lực lượng chức năng và các địa phương phối hợp, tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm mọi vi phạm pháp luật liên quan đến quy định BVMT./.

Thanh Thuý

,
,
.
,
,
,
,