Khối thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy tổ chức ký giao ước thi đua năm 2015
Cập nhật lúc08:09, Thứ Hai, 27/04/2015 (GMT+7)

Ngày 24-4-2015, Khối thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị phát động và ký giao ước thi đua năm 2015. Đại diện 11 cơ quan trong khối gồm: Báo Nam Định, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Cơ quan UBKT Tỉnh ủy, Cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Trường Chính trị Trường Chinh, Ban Bảo vệ CSSK cán bộ đã đến dự.

Năm 2015, các cơ quan trong Khối đã đề ra mục tiêu: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo sự chuyển biến rõ nét, động viên kịp thời cán bộ, công chức, viên chức khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Báo Nam Định bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh của tỉnh. Làm tốt công tác giáo dục cán bộ, phóng viên có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, không vi phạm đạo đức nghề nghiệp của người làm báo… Văn phòng Tỉnh ủy làm tốt công tác tham mưu, phục vụ Ban Chấp hành, trực tiếp là Ban TVTU trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII, tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy quán triệt thực hiện nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các văn bản về quy chế làm việc, các quy định về phân công, phân cấp tổ chức bộ máy và cán bộ, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ… Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Ban TVTU giao, thực hiện tốt các chỉ tiêu có liên quan đến công tác Tuyên giáo do nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các chương trình công tác của Tỉnh ủy đề ra. Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp công tác dân vận của các ban, ngành, đoàn thể với lực lượng vũ trang… Cơ quan UBKT Tỉnh ủy phấn đấu tập trung thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, tham mưu, giải quyết kịp thời các đơn, thư tố cáo đảng viên và tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt… Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiếp nhận và tham mưu xử lý đơn thư theo quy định… Cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh 50%, các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội CCB) đạt vững mạnh, kết nạp Đảng từ 200 đảng viên trở lên… Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị do Ban TVTU giao, thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, chỉ đạo thành công đại hội các Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020… Trường Chính trị Trường Chinh đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt” hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tỉnh giao về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên đủ số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ… Ban Bảo vệ CSSK cán bộ đảm bảo công tác khám, chữa bệnh ban đầu, thực hiện nghiêm các quy chế chuyên môn, không để xảy ra sai sót trong khám và điều trị ngoại trú…

Tại hội nghị, các cơ quan trong Khối đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2015./.

Văn Huỳnh

,
,
.
,
,
,
,