Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015
Cập nhật lúc08:56, Thứ Hai, 23/03/2015 (GMT+7)

Ngày 20-3-2015, tại Thành phố Nam Định, Cục ATTP (Bộ Y tế) tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015. Lãnh đạo Cục ATTP (Bộ Y tế), đại diện Sở Y tế, Chi cục ATVSTP, Trung tâm Y tế dự phòng 31 tỉnh, thành phố phía Bắc tới dự.

Năm 2014, Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP Trung ương đã coi trọng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, từng bước đáp ứng công tác quản lý Nhà nước về ATTP. Trong đó Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9-4-2014 giữa Bộ Y tế, Bộ NN và PTNT và Bộ Công thương đã phân định rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP giữa 3 Bộ, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về ATVSTP. Việc thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn của Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Việc huy động ngân sách địa phương để triển khai các hoạt động của chương trình được cải thiện rõ rệt; năm 2014, ngoài ngân sách Nhà nước cấp, các địa phương đã huy động được 33,5 tỷ đồng, tăng 13,9% so với năm 2013. Ban Chỉ đạo liên ngành ATVSTP các cấp đã được kiện toàn, bộ máy tổ chức thực hiện công tác quản lý ATTP đang được hoàn thiện và dần ổn định ở cả Trung ương và địa phương. Hệ thống kiểm nghiệm ATVSTP từng bước đi vào hoạt động hiệu quả; đã có 34/63 tỉnh, thành phố được công nhận phù hợp ISO 17025. Công tác truyền thông về ATVSTP được đẩy mạnh. Công tác thanh tra, kiểm tra được sự quan tâm, chỉ đạo tích cực của UBND các cấp, sự tham gia của các ban, ngành liên quan. Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình NĐTP vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt, số ca tử vong do NĐTP vẫn còn xảy ra và có chiều hướng tăng ở bữa ăn tại hộ gia đình. Việc xử lý các vi phạm ở nhiều nơi chưa kiên quyết. Công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về quảng cáo thực phẩm chưa được các địa phương quan tâm trong khi vi phạm về quảng cáo thực phẩm hiện khá phổ biến, nhất là quảng cáo thực phẩm chức năng. Việc phối hợp giữa các bộ, ngành chưa chặt chẽ. Hệ thống Chi cục ATVSTP vẫn chưa được kiện toàn, phần lớn các Chi cục chưa có trụ sở làm việc riêng. Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP bị cắt giảm hơn 60% so với năm 2013…

Năm 2015, Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP tập trung nâng cao năng lực hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước về VSATTP từ Trung ương đến địa phương để nâng cao năng lực quản lý và kiểm soát ATTP trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng. Mục tiêu cụ thể đặt ra là 75% cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm được kiểm tra đạt yêu cầu về VSATTP; 80% cán bộ làm công tác quản lý, thanh tra VSATTP tại tuyến Trung ương, khu vực, tỉnh, thành phố được bồi dưỡng, nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ; 75% cán bộ làm công tác VSATTP tuyến cơ sở được bồi dưỡng, nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức về VSATTP; 68% người sản xuất, người kinh doanh, người tiêu dùng và 77% cán bộ quản lý lãnh đạo hiểu và thực hành đúng về ATTP…

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP Trung ương đã triển khai kế hoạch “Tháng hành động vì ATTP” năm 2015. Với chủ đề “Sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn”, Tháng hành động vì ATTP năm 2015 sẽ diễn ra từ 15-4 đến 15-5-2015 trên phạm vi toàn quốc với các hoạt động như: Triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm ATTP từ Trung ương đến các địa phương. Tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở, người quản lý, ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng trong công tác đảm bảo ATTP đối với rau thịt là sản phẩm tiêu dùng hằng ngày, góp phần giảm thiểu NĐTP từ rau, thịt mất ATTP./.

Minh Thuận
 

,
,
.
,
,
,
,