Phối hợp truyền thông trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường
Cập nhật lúc09:02, Thứ Hai, 23/03/2015 (GMT+7)

Ngày 20-3-2015, Sở TN và MT tổ chức hội nghị ký giao ước công tác truyền thông trong lĩnh vực TN và MT năm 2015 với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh, gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội LHPN, Hội Nông dân, LĐLĐ, Đoàn Thanh niên, Liên minh HTX, Hội CCB, Hội Người cao tuổi.

Năm 2014, hoạt động phối hợp tuyên truyền giữa Sở TN và MT với các tổ chức chính trị, xã hội được phủ kín trên mọi lĩnh vực, hoạt động liên quan đến TN và MT. Nội dung tuyên truyền tập trung cung cấp thông tin về các quy định của pháp luật, quyền hạn và nghĩa vụ phải thực hiện của mỗi người dân trong công tác BVMT; thực trạng, biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường. Nhờ vậy, số lượng người dân tự giác tham gia vào các hoạt động BVMT ngày càng tăng; đặc biệt nhiều mô hình BVMT được người dân tự nguyện, chung sức xây dựng và duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Hiện nay, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã xóa bỏ được tình trạng đổ chất thải bừa bãi, các hộ chăn nuôi đã chủ động, tự giác xử lý phân, chất thải chăn nuôi; nhiều thôn xóm, tổ dân phố thường xuyên duy trì phong trào ngày thứ 7 “xanh - sạch - đẹp”, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã từng bước chấp hành quy định BVMT, áp dụng nhiều biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Năm 2015, Sở TN và MT và Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội đã thống nhất xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, đồng thời giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, tổ chức thực hiện. Cụ thể, sẽ phát động, triển khai công tác bảo vệ TN và MT tới các cấp cơ sở; nhân rộng các mô hình BVMT hiệu quả, điển hình trên phạm vi toàn tỉnh. Tập trung tuyên truyền, thay đổi nhận thức, hành động của lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của địa phương, đơn vị, các đoàn viên, hội viên là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có phát thải chất thải ra môi trường. Đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; đẩy mạnh sự phối hợp tổ chức các hoạt động BVMT giữa Phòng TN và MT với các tổ chức, đoàn thể cấp huyện, cấp xã. Mở rộng công tác phối hợp tuyên truyền với các sở TT và TT, VH, TT và DL, GD và ĐT, Công thương, Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh... Sở TN và MT giao Chi cục BVMT là đầu mối phối hợp tổ chức các hoạt động bảo vệ TN và MT với các tổ chức đoàn thể; mỗi tổ chức, đoàn thể đều tăng cường tính chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch BVMT. Tăng cường giám sát và đánh giá hiệu quả triển khai, rút kinh nghiệm và chú trọng đến tính bền vững của từng hoạt động bảo vệ TN và MT; đưa tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác truyền thông trong lĩnh vực TN và MT nói riêng, BVMT nói chung vào công tác đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm của các đơn vị, tổ chức./.

Thanh Thuý

,
,
.
,
,
,
,