Trường Chính trị Trường Chinh nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

08:02, 09/02/2015

Ngày 6-2-2015, Trường Chính trị Trường Chinh tổ chức hội nghị đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Năm 2014, bám sát sự chỉ đạo của Ban TVTU, Trường Chính trị Trường Chinh đã tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo của nhà trường. Trong năm, trường đã tổ chức giảng dạy và phục vụ giảng dạy 65 lớp đào tạo với 6.645 học viên ở các trình độ cao cấp, đại học, trung cấp lý luận chính trị (LLCT) và bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, bồi dưỡng đối tượng Đảng và đảng viên mới, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 2. So với chỉ tiêu tỉnh giao vượt 38%, tăng 14 lớp so với năm 2013. Chất lượng quản lý, giảng dạy, học tập và phục vụ được giữ vững và nâng cao. Các lớp học viên tốt nghiệp ra trường đạt 100% yêu cầu; trong đó, tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 70%.

Năm 2015, nhà trường phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng với tổng số 35 lớp (cao cấp, trung cấp LLCT) với 3.211 học viên; 15 lớp bồi dưỡng chương trình chuyên viên, đối tượng phát triển Đảng và đảng viên mới. Tiếp tục thực hiện kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2013-2015 và những năm tiếp theo; tham mưu với tỉnh để liên kết với các trường đại học mở các lớp đào tạo. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế; phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các cơ sở đào tạo và các đơn vị liên kết đào tạo, bồi dưỡng theo đúng kế hoạch và đảm bảo tiến độ. Tăng cường mở các lớp bán tập trung tại trường, tiến tới giảm dần các lớp đặt tại trung tâm các huyện, thành phố; đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng gắn với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh./.

Thanh TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com