UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác BHYT học sinh, sinh viên
Cập nhật lúc07:40, Thứ Ba, 16/07/2013 (GMT+7)

Ngày 12-7-2013, UBND tỉnh có Công văn số 135/UBND-VP7 gửi các sở: GD và ĐT, Y tế, BHXH tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác BHYT đối với học sinh, sinh viên (HSSV).

Theo quy định của Luật BHYT, HSSV là đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT, tuy nhiên đến hết tháng 5-2013, toàn tỉnh mới có 37,39% HSSV tham gia BHYT. Trong đó, nhiều huyện tỷ lệ HSSV tham gia thấp như: Ý Yên (19,24%), Nghĩa Hưng (14,98%), Trực Ninh (11,83%)… ảnh hưởng đến quyền lợi bảo vệ sức khỏe của HSSV trong quá trình học tập, phòng chống các bệnh học đường. Để thực hiện tốt Luật BHYT; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27-8-2012 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Luật BHYT, UBND tỉnh yêu cầu: Sở GD và ĐT phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHYT cho HSSV; chỉ đạo các Phòng GD và ĐT, các trường THPT, các trung tâm GDTX, các đơn vị trực thuộc và các trường đại học, cao đẳng, TCCN tăng cường công tác BHYT cho HSSV theo quy định của pháp luật; xác định rõ trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong việc vận động, tổ chức cho HSSV tham gia BHYT; đưa chỉ tiêu HSSV tham gia BHYT là một trong những nhiệm vụ của năm học và là chỉ tiêu xét thi đua của nhà trường. BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHYT nói chung và BHYT đối với HSSV phù hợp với các cơ sở giáo dục; kịp thời cấp thẻ BHYT cho HSSV và kinh phí hỗ trợ đại lý thu, kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các nhà trường. Hằng tháng cung cấp tình hình tham gia BHYT HSSV của các trường, các huyện, thành phố cho Sở GD và ĐT để phối hợp chỉ đạo kịp thời. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng GD và ĐT và các phòng, ban liên quan phối hợp với cơ quan BHXH cùng cấp tăng cường tuyên truyền về chính sách BHYT đối với HSSV; tham mưu cho UBND huyện, thành phố tổ chức tổng kết công tác BHYT của các cơ sở giáo dục trên địa bàn; đưa chỉ tiêu HSSV tham gia BHYT của các trường là một trong những nhiệm vụ của năm học, là chỉ tiêu để xét thi đua, khen thưởng hằng năm. Chỉ đạo việc thực hiện BHYT trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Sở GD và ĐT phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Y tế định kỳ hằng quý tổng hợp tình hình tham gia BHYT của HSSV trên địa bàn tỉnh để báo cáo UBND tỉnh./.

Lam Hồng

 

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,