Phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Phạm Hồng Hà
Cập nhật lúc07:34, Thứ Sáu, 12/07/2013 (GMT+7)

PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP

của đồng chí PHẠM HỒNG HÀ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh

 

Kính thưa:  - Các vị đại biểu Quốc hội;
                      - Các đồng chí trong Ban TVTU;
                      - Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
                      - Các vị đại biểu, khách mời tham dự kỳ họp.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao của các vị đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XVII đã hoàn thành chương trình đề ra với những kết quả chủ yếu là:

1. HĐND tỉnh đã thảo luận, đánh giá toàn diện đặc điểm tình hình, thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được, hạn chế tồn tại và nguyên nhân trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2013; cơ bản tán thành báo cáo của UBND tỉnh và thống nhất nhận định:

Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh uỷ và cấp uỷ các cấp, sự chỉ đạo, điều hành tích cực của UBND tỉnh và chính quyền các cấp; với sự nỗ lực, cố gắng cao của hệ thống chính trị, nhân dân trong tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh nhà đã đạt được nhiều kết quả quan trọng:

Tình hình chính trị - xã hội ổn định, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu tăng cao hơn so cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng với tốc độ khá cao; một số ngành, sản phẩm, doanh nghiệp có bước phục hồi và phát triển nhanh hơn. Vụ chiêm xuân được mùa, năng suất lúa cao hơn vụ chiêm xuân năm 2012. Chương trình xây dựng NTM và công tác dồn điền, đổi thửa (DĐĐT) có chuyển biến và kết quả tích cực, với sự hưởng ứng, đóng góp rất lớn của các tầng lớp nhân dân, đã xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo. Các hoạt động thương mại, dịch vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu của sản xuất và đời sống. Giá trị xuất khẩu tăng khá cao. Vốn đầu tư phát triển tăng nhanh; tập trung đầu tư cho các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; giáo dục đào tạo duy trì được thành tích cao; các chính sách xã hội, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được củng cố và giữ vững. Công tác cải cách tư pháp, chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp có chuyển biến. Công tác tiếp công dân duy trì nền nếp, một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp được tập trung giải quyết. Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tích cực khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão số 8 năm 2012.

Trong điều kiện, tình hình khó khăn nhiều mặt, kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm tuy chưa cao như mong muốn nhưng là sự cố gắng lớn của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ của cả năm 2013.

Bên cạnh kết quả đạt được còn một số hạn chế, khó khăn, tồn tại, nổi lên là: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tuy tăng cao hơn so cùng kỳ nhưng đạt thấp so với kế hoạch, một số khoản thu chủ yếu đạt thấp so với dự toán. Đã có hơn 300 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động. Nhiều doanh nghiệp vẫn rất khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng, bảo đảm việc làm và tiêu thụ sản phẩm, chưa thực hiện tốt nghĩa vụ thuế và bảo hiểm xã hội. Sản xuất vụ đông chưa mạnh. Một số địa phương còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bão lụt. Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt thấp so kế hoạch. Công tác quản lý đất đai chưa có chuyển biến tích cực. Đời sống của nhân dân còn khó khăn.

HĐND tỉnh đã chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại. Ngoài các yếu tố khó khăn khách quan, còn có nguyên nhân chủ quan là: Một số ngành, địa phương chưa tích cực, năng động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực chưa cao. Tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu. Cải cách hành chính ở một số khâu, một số cơ quan, địa phương chưa tích cực.

Trên cơ sở phân tích yêu cầu, tình hình và kết quả 6 tháng đầu năm, HĐND tỉnh cơ bản tán thành các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm trong báo cáo của UBND tỉnh và ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

- Tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, bảo đảm an sinh xã hội theo các nghị quyết của Chính phủ, trong đó chú trọng các nội dung: Đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá theo kế hoạch, đề án đã đề ra. Hoàn thành cơ bản công tác DĐĐT. Chỉ đạo phát triển mô hình cánh đồng mẫu lớn, nâng cao tỷ lệ cơ giới hoá và mở rộng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong các khâu sản xuất nông nghiệp. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ mùa, khuyến khích mở rộng sản xuất vụ đông. Khôi phục và phát triển chăn nuôi. Chủ động, tích cực thực hiện kế hoạch phòng, chống bão lụt. Hỗ trợ các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, làng nghề về tiếp cận vốn, đất đai, xúc tiến thị trường tiêu thụ, thủ tục hành chính. Tăng cường công tác quản lý thị trường, ngăn chặn hàng giả, buôn lậu, vi phạm về vệ sinh, an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt kế hoạch thu ngân sách và triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai. Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo về đất đai, tháo gỡ khó khăn về kế hoạch sử dụng đất, thủ tục hành chính để thực hiện tốt kế hoạch đấu giá đất và kế hoạch thu tiền sử dụng đất của các địa phương.

- Tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hoá - xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với các tiêu chí xây dựng NTM. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII tại Nam Định. Chuẩn bị tốt cho khai giảng năm học mới 2013-2014. Triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, báo chí, khoa học công nghệ, TDTT, bảo vệ môi trường, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ đời sống, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho các hộ dân bị thu hồi đất.

- Thực hiện tốt kế hoạch quân sự quốc phòng địa phương, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự năm 2013; phòng, chống, trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tập trung giải quyết các vụ việc bức xúc, tồn đọng, kéo dài ở các địa phương không để phát sinh thành điểm nóng.

2. HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu, bảo đảm mục đích, yêu cầu, quy trình thủ tục theo quy định. HĐND tỉnh đề nghị những vị được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy ưu điểm, tích cực khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. HĐND tỉnh đã thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn, nhìn chung tại kỳ họp này, công tác chất vấn và trả lời chất vấn đã có một bước đổi mới hơn, tăng cường chất vấn trực tiếp của các đại biểu, trao đổi, thảo luận thẳng thắn; giải đáp, làm rõ một số vấn đề mà các đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm, và trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đây là xu hướng cần được khuyến khích và tiếp tục hoàn thiện theo Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu tiếp thu, làm rõ một số vấn đề theo ý kiến của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh và nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của UBND tỉnh trong thời gian tới, thể hiện quyết tâm của UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND tỉnh.

4. HĐND tỉnh đã thông qua Đề án và Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh" nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương và yêu cầu của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

5. HĐND tỉnh đã thông qua các Nghị quyết về Quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Nam Định năm 2012; Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh.

6. HĐND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến về Đề án đặt tên, đổi tên một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố Nam Định do UBND tỉnh trình và giao UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh để hoàn chỉnh Đề án và trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc này tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2013.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu

Sau kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng khẩn trương triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh. Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả kỳ họp, kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và phổ biến các nghị quyết của HĐND tỉnh. Đề nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội tích cực vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát thực hiện nghị quyết, nhất là thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện trách nhiệm của lãnh đạo các sở, ngành đối với các kiến nghị của cử tri.

HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, quân và dân toàn tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.

Kính thưa các vị đại biểu

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Nam Định khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã thành công tốt đẹp.

Thay mặt HĐND tỉnh, tôi chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, các vị đại biểu Quốc hội, đại diện các cơ quan Trung ương, các đồng chí trong Ban TVTU, UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể nhân dân, Viện KSND, TAND; các đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố đã về dự và đóng góp tích cực cho thành công của kỳ họp. Cảm ơn các đồng chí phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương đã về dự và đưa tin kỳ họp. Cảm ơn Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số đơn vị, cơ quan đã phối hợp phục vụ tốt kỳ họp.

Với niềm tin tưởng, phấn khởi, tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Chúc các đồng chí và các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc.
Xin trân trọng cảm ơn./.

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,