Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI)
Cập nhật lúc07:30, Thứ Ba, 16/07/2013 (GMT+7)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, ngày 15-7-2013, Ban TVTU đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng (khoá XI)  tới đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Hồng Hà, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban TVTU, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; Trưởng, Phó Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành, Đảng uỷ trực thuộc.

GS,TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các chuyên đề của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI). Ảnh: Xuân Thu
GS,TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các chuyên đề của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI). Ảnh: Xuân Thu

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu đã được nghe GS, TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng (khoá XI), bao gồm: Nghị quyết số 24-NQ/TW về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; tiếp thu ý kiến của nhân dân, hoàn thiện bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020. Tại hội nghị, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Bùi Đức Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” của tỉnh; đồng chí Đặng Xuân Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ trình bày dự thảo Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban TVTU đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XI).

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Theo Kế hoạch của Ban TVTU, sau hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh quán triệt Nghị quyết, các huyện, thành và Đảng uỷ trực thuộc tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết đến đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, gồm các đồng chí uỷ viên BCH đảng bộ, trưởng, phó các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, đội ngũ báo cáo viên cấp huyện; bí thư, phó bí thư các Đảng uỷ cơ sở. Thời gian hoàn thành trước ngày 10-8-2013. Đối với cấp cơ sở, việc tổ chức quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên hoàn thành trước ngày 10-9-2013.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng (khoá XI) là những vấn đề lớn, có những nội dung mới và có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và sự vững mạnh của Đảng, vì vậy các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh cần tập trung nghiên cứu sâu, nắm chắc các nội dung cơ bản của Nghị quyết, có tư duy chỉ đạo và giải pháp thực hiện Nghị quyết ở địa phương, đơn vị mình. Sau hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh, căn cứ Kế hoạch số 65-KH/TU của Ban TVTU, Ban Thường vụ các huyện, thành, Đảng uỷ trực thuộc khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ, đảm bảo thời gian, chất lượng, tránh làm hình thức, qua loa. Đồng chí lưu ý các cấp uỷ cần coi trọng việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát với tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao. Đồng chí bí thư cấp uỷ phải là người trực tiếp lãnh đạo việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở cấp mình, Ban Thường vụ phải trực tiếp nghe và thảo luận góp ý vào chương trình hành động, có kế hoạch kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết. Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung cơ bản của Nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân, tránh các hình thức xuyên tạc, bịa đặt, chống phá của các thế lực thù địch… để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống./.

Hoài Phương

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,