Đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về làm việc tại tỉnh ta

07:05, 31/05/2013

Ngày 29-5-2013, đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã về làm việc tại tỉnh ta. Cùng đi với đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương có đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí lãnh đạo các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương. Đón tiếp và làm việc với Đoàn, về phía tỉnh ta có đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh và các đồng chí trong Ban TVTU.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chụp ảnh với các đồng chí trong Ban TVTU. Ảnh: Xuân Thu
Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chụp ảnh với các đồng chí trong Ban TVTU. Ảnh: Xuân Thu

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã báo cáo với Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương một số kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh trong 5 tháng đầu năm 2013, kết quả đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và một số vấn đề về công tác tổ chức cán bộ. Trong 5 tháng đầu năm 2013, mặc dù trong điều kiện tình hình kinh tế thế giới có nhiều bất ổn, sản xuất gặp khó khăn, sức mua thị trường giảm, nhiều doanh nghiệp phải giải thể hoặc ngừng hoạt động đã gây ảnh hưởng bất lợi đến kết quả phát triển KT-XH, song BCH Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển CN-TTCN và làng nghề, triển khai trên diện rộng chương trình xây dựng NTM, thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12% so với cùng kỳ, tổng mức lưu chuyển hàng hoá, dịch vụ ước đạt 8.086 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp ổn định và tiếp tục phát triển. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được giữ vững, ngành giáo dục 18 năm liên tục là một trong những địa phương dẫn đầu toàn quốc, kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2012-2013, tỉnh đứng thứ nhất toàn quốc về tỷ lệ thí sinh đạt giải. Tình hình an ninh chính trị ổn định, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Thực hiện chủ trương xây dựng NTM, đến nay toàn tỉnh có 2 xã đạt 17 tiêu chí, 8 xã đạt 15 tiêu chí, 65 xã đạt từ 6 đến 14 tiêu chí, bình quân mỗi xã tăng 6 tiêu chí, được Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của Trung ương đánh giá là 1 trong 10 tỉnh dẫn đầu toàn quốc. Bên cạnh nhiệm vụ phát triển KT-XH, BCH Đảng bộ tỉnh đã tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong đó tập trung cao cho triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 03 về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban TVTU đã tập trung chỉ đạo 16/16 Đảng bộ huyện, thành phố, Đảng uỷ trực thuộc và 1.056 TCCS Đảng trong toàn tỉnh tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Sau kiểm điểm, mỗi cấp uỷ, tổ chức Đảng và từng cấp uỷ viên đã đề ra phương hướng, giải pháp cụ thể để khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, trong đó tập trung vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác đánh giá cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc tại địa phương. Trong công tác tổ chức cán bộ, thời gian qua, Ban TVTU đã ban hành một số văn bản quan trọng như Quyết định 441-QĐ/TU về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, Quyết định 442-QĐ/TU về quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, Quy định số 321-QĐ/TU về tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, tạo tiền đề để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đã được các cấp uỷ từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, trong đó đối với cấp tỉnh, quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020 một số chỉ tiêu về số lượng, chất lượng và cơ cấu đạt và vượt quy định của Trung ương. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề xuất một số kiến nghị của tỉnh và mong Trung ương quan tâm giải quyết, như: đề nghị Trung ương sớm ban hành quy định mới về “phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ”, “Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử”, hướng dẫn cụ thể hơn việc xây dựng tiêu chí chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ theo chức danh. Nam Định là tỉnh đông dân, lại là địa phương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND ở 9/9 huyện và 20 phường, vì vậy đề nghị Trung ương cho tăng thêm số lượng Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành; Tăng cường đào tạo cán bộ theo chức danh, trước hết là chức danh Bí thư, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, huyện. Đề nghị Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm bố trí đủ vốn đầu tư cho một số công trình trọng điểm của tỉnh đã có trong kế hoạch, như: Bệnh viện Đa khoa 700 giường, tuyến đường bộ mới đoạn Mỹ Lộc - Phủ Lý, Nhà thi đấu đa năng, Dự án Khu lưu niệm đồng chí Lê Đức Thọ…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tô Huy Rứa đã đánh giá cao những thành tựu Đảng bộ, quân và dân Nam Định đạt được trong thời gian qua. Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song Ban TVTU đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nền kinh tế của tỉnh ổn định và có bước phát triển bền vững, chương trình xây dựng NTM đạt được nhiều kết quả khả quan, tình hình an ninh chính trị ổn định, TTATXH được giữ vững. Trên cơ sở đó, thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh Nam Định cần tiếp tục có những quyết sách mạnh dạn, có giải pháp cụ thể để giữ vững nhịp độ phát triển kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân  dân. Bên cạnh sự nỗ lực của tỉnh, các bộ, ngành Trung ương sẽ giúp Nam Định tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tỉnh phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tạo bước đột phá hơn nữa trong phát triển KT-XH. Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí nhấn mạnh thời gian qua, các cấp uỷ từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai nghiêm túc đợt tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 với thái độ chân tình, thẳng thắn, nhận rõ khuyết điểm để sửa chữa, đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp uỷ trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo, khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra sau đợt kiểm điểm, có những giải pháp khắc phục toàn diện, triệt để, cá nhân các đồng chí lãnh đạo phải là người đi đầu, làm gương cho cán bộ, đảng viên. Đối với công tác tổ chức cán bộ, Nam Định được đánh giá là địa phương rất quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, điều này thể hiện rõ qua các Nghị quyết của tỉnh về công tác cán bộ, từ đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản, tỉnh đã xây dựng quy hoạch cán bộ đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Tuy nhiên, để công tác cán bộ phát huy hiệu quả, vấn đề quan tâm hiện nay là cần đổi mới hơn nữa công tác đánh giá cán bộ, đánh giá đúng cán bộ sẽ là tiền đề để bố trí, sắp xếp cán bộ một cách hợp lý, phát huy được năng lực của cán bộ. Một số đề xuất của tỉnh về đào tạo cán bộ theo chức danh, bổ sung thêm cán bộ chủ chốt cấp huyện…, Ban Tổ chức Trung ương sẽ quan tâm, nghiên cứu tham mưu với Trung ương trong thời gian tới./.

Hoài PhươngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com