Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị

08:05, 17/05/2013

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

 

Ngày 16-5-2013, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và phát hành "Sổ tay làm theo gương Bác". Đồng chí Vũ Minh Tiến, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các đồng chí trong BCH Đảng bộ Khối, các đồng chí bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã cơ bản trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh. Trong công tác tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị, Đảng bộ Khối đã thực hiện tốt các nội dung: học tập chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương của Bác, xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng và quần chúng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể… Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Khối bước đầu có những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy Đảng đã có nhiều sáng kiến triển khai Chỉ thị số 03, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có những chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống và thái độ ứng xử đối với nhân dân, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác tổ chức thực hiện chỉ thị còn một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục: Một số cơ quan, đơn vị xác định nội dung tổ chức học tập và làm theo tấm gương của Bác trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng còn lúng túng, chưa gắn việc thực hiện chỉ thị với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và việc tu dưỡng của mỗi cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa phong phú; công tác phát hiện, tuyên truyền nhân rộng gương người tốt việc tốt, tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo Bác ở một số đơn vị còn chậm… Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị thời gian tới, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện 8 nhóm công việc cụ thể được xác định trong Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, tập trung chỉ đạo việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2013 có hiệu quả tại chi bộ, đưa vào nội dung sinh hoạt thường kỳ hằng tháng với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Cấp ủy các cơ sở tích cực triển khai, chấp hành tốt chủ trương phát hành sổ tay của cán bộ, đảng viên làm theo gương Bác. Thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp về việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, biểu dương, động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời phê phán, ngăn chặn biểu hiện tiêu cực, lệch lạc trong thực hiện chỉ thị, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Nhân dịp này 9 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị được Đảng ủy Khối tặng Giấy khen.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ Khối đã công bố chủ trương phát hành "Sổ tay làm theo gương Bác" vào dịp kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. "Sổ tay làm theo gương Bác" có nội dung phong phú, thiết thực giúp cán bộ, đảng viên tiếp tục phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. "Sổ tay làm theo gương Bác" được phát hành tới các đồng chí Ủy viên BCH đảng bộ, chi bộ cơ sở; các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; các đồng chí cán bộ, đảng viên giữ chức vụ từ trưởng, phó phòng, ban và tương đương trở lên ở đơn vị./.

Phạm Quốc Tuấn
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com