Công bố Quyết định thành lập Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Nam Định

02:06, 30/06/2010

Ngày 29-6-2010, Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Nam Định đã họp và công bố Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 2-4-2010 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) tỉnh Nam Định. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ban HNKTQT của tỉnh gồm 21 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh do đồng chí Đoàn Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban. Dự thảo Quy chế hoạt động quy định: Ban HNKTQT có nhiệm vụ chỉ đạo và phối hợp hoạt động giữa các ngành, địa phương trong tỉnh trong việc tham gia các hoạt động HNKTQT. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của UBND tỉnh về HNKTQT đối với các tổ chức và cá nhân trong tỉnh; Xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình hành động HNKTQT của tỉnh theo Nghị quyết số 07/2001/NQ-TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 27-2-2007 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW ngày 5-2-2007 của BCH Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và các nghị quyết thực hiện HNKTQT được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tỉnh uỷ ban hành qua các kỳ đại hội. Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch công tác, các chuyên đề, đề án cụ thể trong chương trình HNKTQT của tỉnh. Báo cáo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về tình hình kinh tế quốc tế, khu vực và của toàn quốc, những vấn đề nảy sinh và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc triển khai nhiệm vụ HNKTQT trên địa bàn; Thực hiện các nhiệm vụ khác về HNKTQT theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị cũng nghe dự thảo và đóng góp ý kiến vào báo cáo tình hình và kết quả hoạt động HNKTQT 3 năm (2007-2009); nhiệm vụ công tác năm 2010 của Ban HNKTQT.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh quy chế, báo cáo cho sát hơn, chính xác hơn. Nội dung báo cáo cần tập trung vào 12 chương trình của Chính phủ về HNKTQT. Khi chỉnh sửa báo cáo, cần lưu ý vấn đề an ninh lương thực; bảo vệ môi trường; CNTT; quy hoạch và quản lý quy hoạch; các vấn đề an ninh - quốc phòng…

Trần Hữu Quyết

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com