,
Cập nhật lúc: 07:48 |28/06/2017
6 tháng đầu năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp của Thành phố Nam Định ước đạt 4.122,6 tỷ đồng, tăng 13,23%; giá trị xuất khẩu ước đạt 10,8 triệu USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trên địa bàn thành phố hiện có trên có 2.175 doanh nghiệp dân doanh đang hoạt động thuộc 24 nhóm ngành nghề khác nhau.
,
,
.
,
,
,
,