,
Cập nhật lúc: 19:39 |18/07/2019
Sáng 17-7, tại Thành phố Nam Ðịnh đã diễn ra phiên toàn thể Hội thảo "Lý luận và thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh phối hợp tổ chức.
,
,
.
,
,
,
,