Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp thực hiện tốt công tác cách ly tập trung đối với những người đến từ hoặc đi qua vùng có dịch COVID-19
Cập nhật lúc09:57, Thứ Sáu, 06/03/2020 (GMT+7)
,
.
,
,
,
,