,
Cập nhật lúc: 06:08 |08/07/2020
Về Nam Trực những ngày này, một điều dễ nhận thấy là sự khẩn trương, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Trực lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).
,
.
,
,
,
,