,
Cập nhật lúc: 20:03 |06/10/2022
Với mục đích tăng cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các nhà trường. Trong các ngày từ 3 đến 6-10, Sở GD và ĐT đã tổ chức Hội thi "Giai điệu tuổi hồng" cấp tỉnh năm 2022.
,
.
,
,
,
,