LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH (1975-2005)
Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong những năm đầu thế kỷ XXI (2001-2005) - Kỳ 13
Cập nhật lúc05:37, Thứ Ba, 13/06/2017 (GMT+7)

(Tiếp theo)

    Thực hiện Quy định số 75-QĐ/TW ngày 25-4-2000 của Bộ Chính trị quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ban Đảng và các cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai toàn diện nhằm bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất trong các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền; phòng ngừa, ngăn chặn những tác động xấu từ bên ngoài vào nội bộ, tăng cường công tác quản lý đảng viên. Thẩm định tiêu chuẩn chính trị của người xin vào Đảng, tham gia công tác chính quyền, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp. Khảo sát tình hình hoạt động các dự án của các tổ chức phi chính phủ thực hiện trên địa bàn huyện Xuân Trường, Ý Yên... để có chủ trương, biện pháp chỉ đạo các ngành chức năng quản lý, nhằm phát huy hiệu quả các dự án kinh tế, văn hoá - xã hội, y tế, giáo dục; ngăn chặn việc lợi dụng dự án để thực hiện ý đồ chính trị.

Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) tuyên truyền về tác hại của ma túy cho nhân dân xã Giao Thiện (Giao Thủy).
Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) tuyên truyền về tác hại của ma túy cho nhân dân xã Giao Thiện (Giao Thủy).

    Từ năm 2001 đến 2005, tình hình an ninh nông thôn tiếp tục có diễn biến phức tạp, trên địa bàn toàn tỉnh có 14.679 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, gồm 2.123 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh. Trước tình hình khiếu kiện có chiều hướng ngày càng tăng, nhất là ở Giao Thuỷ, ngày 31-5-2001, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Chỉ thị số 02-CT/TU chỉ đạo về việc tập trung giải quyết ổn định tình hình an ninh nông thôn huyện Giao Thuỷ. Đồng thời Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, tiến hành đồng bộ các giải pháp về tư tưởng, kinh tế, tổ chức và pháp luật; trước hết tập trung chỉ đạo tốt công tác thanh tra, đảm bảo khách quan, trung thực, giải quyết hậu thanh tra gắn với củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân. Tăng cường công tác vận động quần chúng, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, từng bước lập lại kỷ cương, ổn định tình hình.

    Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đoàn thanh tra tập trung thanh tra làm rõ và kết luận một cách khách quan các sai phạm, chủ yếu ở lĩnh vực quản lý thu chi ngân sách xã, vốn quỹ hợp tác xã nông nghiệp, xây dựng cơ bản, thu tăng thuế nông nghiệp, ngày công lao động nghĩa vụ công ích, quản lý đất đai, thu phạt hành chính trong lĩnh vực thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, thực hiện chính sách kế hoạch hoá gia đình. Ngày 20-10-2001, sau khi có kết luận sai phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Thông báo số 56-TB/TU về Quyết định kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân có liên quan trách nhiệm đến tình hình an ninh nông thôn ở huyện Giao Thủy. Song, một số người (ở Giao Lạc, Giao Thịnh, Hồng Thuận) vẫn chưa chấp nhận, tiếp tục khiếu kiện. Từ ngày 14 đến ngày 17-1-2002, Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn và đại diện một số bộ, ngành Trung ương đã về cùng với lãnh đạo tỉnh, huyện, trực tiếp chỉ đạo và đối thoại với những người đại diện có đơn thư khiếu tố ở Giao Thủy; kết luận từng vấn đề còn bức xúc để tập trung giải quyết. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo ủy ban nhân dân huyện Giao Thuỷ, có sự tăng cường của các ngành, tiến hành tổ chức thu hồi kinh tế, xử lý các sai phạm; tiếp tục triển khai lực lượng về cơ sở tập trung giải quyết làm rõ mọi thắc mắc của công dân và những người đi khiếu nại, tố cáo; đồng thời chuyển các nội dung vụ việc khiếu nại, tố cáo sang cơ quan điều tra xem xét.

    Cùng với việc xử lý các cán bộ vi phạm, các cơ quan bảo vệ pháp luật cũng tiến hành khởi tố vụ án gây rối và bắt giữ người trái pháp luật ở xã Hồng Thuận. Đến tháng 5-2002, công tác thanh tra ở Giao Thủy đã cơ bản kết thúc. Những người đi khiếu nại, tố cáo đã chấp nhận những kết luận thanh tra. Số tài sản đã được thu hồi là 2,142 tỷ đồng (đạt 66%) và 12 tấn thóc (đạt 19%), số còn lại tiếp tục chuyển cơ quan điều tra thu hồi. Huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Giao Thủy đã ra quyết định xử lý kỷ luật 198 cán bộ (khiển trách 91, cảnh cáo 69, cách chức 20, khai trừ 18). Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra quyết định xử lý một số tập thể và cá nhân, cử cán bộ tỉnh về trực tiếp làm bí thư, chủ tịch huyện. Các cơ quan điều tra đã đưa ra xét xử công khai 4 vụ, được đại đa số cán bộ, nhân dân đồng tình. Sau khi các kết luận thanh tra được công bố, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung vào tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra. Tình hình an ninh nông thôn ở Giao Thủy dần dần đi vào ổn định.

    Cùng với việc giải quyết, ổn định tình hình an ninh nông thôn tại huyện Giao Thủy, tỉnh đã xử lý giải quyết 1.707/2.123 đơn (đạt 80%); tổ chức thanh tra diện rộng trong các lĩnh vực: xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, quản lý tài chính, vốn quỹ hợp tác xã, phòng chống bão lụt và các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế, dịch vụ... Thông qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện hàng trăm sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, sử dụng đất đai; bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách cho phù hợp với thực tế và các quy định của pháp luật; khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân; ra quyết định thu hồi cho ngân sách Nhà nước trên 2 tỷ đồng, 63.443m2 đất, 1.361.391kg thóc; xử phạt hành chính 304 người, truy tố 25 vụ. Qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh nông thôn; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, bộ máy chính quyền, tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

    Thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình hành động phòng chống ma tuý, Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết về tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, tập trung chỉ đạo thực hiện các đề án của chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình hành động phòng chống ma tuý giai đoạn 2001 - 2005 nên đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tích cực tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Lực lượng công an và ngành nội chính tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác an ninh, trật tự, mở nhiều chiến dịch phát động quần chúng tấn công, trấn áp tội phạm kinh tế, hình sự, ma tuý trên các địa bàn, các lĩnh vực, các tuyến trọng điểm. Từ năm 2001 đến năm 2005, lực lượng công an đã triệt phá hàng trăm đường dây, tụ điểm hình sự, ma tuý, mại dâm; bắt và truy tố hàng nghìn tội phạm, đưa đi giáo dục, cải tạo tại trường giáo dưỡng hàng trăm đối tượng. Các ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ trong điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo các vụ án đúng người, đúng tội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, ngành kinh doanh, phòng chống cháy nổ được tăng cường. Đặc biệt, tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định 13/CP của Chính phủ về lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, từng bước làm giảm tai nạn giao thông; không để xảy ra ùn tắc, đua xe trái phép. Phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” được duy trì gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư” đã nâng cao ý thức phòng ngừa, góp phần tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở. Số vụ phạm pháp hình sự hằng năm đều giảm từ 5 - 7%, không để xảy ra hiện tượng đối tượng sử dụng vũ khí nóng gây án và hoạt động có tổ chức nguy hiểm.

 (còn nữa)

,
,
.
,
,
,
,