LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH (1975-2005)
Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong những năm đầu thế kỷ XXI (2001-2005) - Kỳ 12
Cập nhật lúc05:21, Thứ Năm, 08/06/2017 (GMT+7)

(Tiếp theo)

    Trong 5 năm (2001-2005), tỉnh đã chỉ đạo tổ chức cuộc diễn tập quốc phòng, 40 cuộc diễn tập chiến đấu trị an, 5 cuộc diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Các cuộc diễn tập của tỉnh, huyện thành phố, sở, ban, ngành và xã, phường có quy mô, hình thức khác nhau, với sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành và nhân dân. Cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đã kết hợp điều hành nhiệm vụ thường xuyên với thực hành diễn tập, cụ thể hoá việc vận hành cơ chế theo tinh thần Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Thông qua diễn tập đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, hợp đồng tác chiến của các 1ực lượng quân sự, công an, biên phòng và các tầng lớp nhân dân khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

    Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh quốc gia, ngày 2-1-2001, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết số 06-NQ/TU về nhiệm vụ bảo vệ an ninh - trật tự thời kỳ 2001-2005. Nghị quyết xác định nhiệm vụ tổng quát về công tác an ninh trật tự trong những năm 2001-2005 là: Quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân và của hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, tạo thế chủ động trong mọi tình huống; kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, kiềm chế gia tăng tội phạm, đẩy lùi các loại tội phạm nguy hiểm và tệ nạn xã hội nghiêm trọng; đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác xây dựng lực lượng, xây dựng đảng đối với công an và các ngành nội chính, phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nghị quyết nhấn mạnh toàn Đảng bộ và quân, dân trong tỉnh phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

    Phục vụ việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, từng bước giải quyết các vấn đề bức xúc về xã hội, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo ra tiềm lực củng cố, tăng cường an ninh, quốc phòng.

    Kết hợp chặt chẽ xây dựng với bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ, giữ vững trận địa tư tưởng - văn hoá; đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh tuyến biển, an ninh thông tin. Chủ động đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; củng cố vững chắc an ninh chính trị, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

    Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại; tiếp tục làm giảm tội phạm, ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng tội phạm ma tuý và một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị... tạo sự chuyển biến tích cực hơn về trật tự an toàn xã hội.

    Củng cố vững chắc phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh của nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ an ninh, trật tự ngay tại cơ sở.

    Xây dựng lực lượng công an nhân dân và các ngành nội chính từ tỉnh tới cơ sở trong sạch, vững mạnh, chính quy và từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

    Ngày 8-11-2001, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua Chương trình 06-CTr/TU về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2001-2005. Ban chủ nhiệm chương trình do đồng chí Trần Minh Oanh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh làm Chủ nhiệm, Đảng ủy Công an tỉnh là cơ quan thường trực. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện các biện pháp đồng bộ để tạo sự chuyển biến tích cực trong lĩnh vực an ninh - trật tự, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

    Để xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố vững chắc, toàn diện, tỉnh đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tỉnh tham gia phong trào bảo vệ Tổ quốc gắn với phong trào bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Sự phối hợp giữa ba lực lượng: quân sự, công an, biên phòng và các ngành bảo vệ pháp luật được tăng cường trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, nhất là việc triển khai các phương án phòng thủ, phối hợp nắm tình hình, trao đổi thông tin. Từng bước thực hiện cải cách tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành, nâng cao hiệu quả hoạt động. Các ngành chức năng đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp có hiệu quả để giải quyết ổn định tình hình an ninh nông thôn ở huyện Giao Thủy, huyện Xuân Trường..., hạn chế và khắc phục những tình huống xấu, góp phần củng cố cơ sở chính trị ở xã, thị trấn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cơ chế Đảng bộ lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an cùng các ban ngành, đoàn thể làm tham mưu được vận hành đồng bộ, nghiêm túc, có tính sáng tạo, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng bộ đối với lực lượng vũ trang; đồng thời phát huy vai trò của lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội trong nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

 (còn nữa)

,
,
.
,
,
,
,