Đường phố Thành Nam: Phố Hoàng Văn Tuấn
Cập nhật lúc09:52, Thứ Sáu, 10/04/2015 (GMT+7)

Phố Hoàng Văn Tuấn dài 120m, rộng 9m, địa giới từ đường Nguyễn Đức Thuận đến đường 52m, thuộc địa bàn phường Thống Nhất.

Hoàng Văn Tuấn (1823-1892) sinh tại làng Phú Khê (nay là thôn Phú Khê, xã Yên Thành, huyện Ý Yên) là một trong những nhà lãnh đạo phong trào Cần Vương kháng Pháp và là một nhà giáo yêu nước, một tác gia văn học yêu nước nửa cuối thế kỷ XIX. Năm 1864, ông đỗ Giải Nguyên Khoa thi Hương sau đó được bổ làm Tri huyện Nam Xang (nay là huyện Lý Nhân, Hà Nam). Năm 1873, quân Pháp đánh Bắc Kỳ lần đầu, ông cùng Phạm Văn Nghị và lực lượng thân hào, đinh tráng giữ vững hai huyện Phong Doanh và Ý Yên, đánh đuổi bọn việt gian ra khỏi Thanh Liêm và Phủ Lý. Sau Hoà ước 1874, quân Pháp trao trả thành Nam Định cho triều đình nhà Nguyễn, Vua Tự Đức đã tự tay viết tặng huyện Ý Yên 8 chữ "Ý Yên tứ tú: Lý, Nghĩa, Tuấn, Phương" biểu dương bốn người tài giỏi - bốn ông Tú tài đã đứng ra tổ chức nhân dân huyện Ý Yên chống Pháp, trong đó có Hoàng Văn Tuấn. Năm 1883, quân Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ hai, Hoàng Văn Tuấn đã mộ quân khởi nghĩa, vận động nhân dân tích trữ lương thực, góp tiền mua vũ khí chống Pháp. Ông đã chỉ huy nghĩa quân đánh úp đoàn thuyền Pháp trên sông Đáy (gần bến đò Khuốt), chặn đánh quân bộ của giặc ở Bình Lương (thuộc huyện Ý Yên), đem quân đánh tiếp ứng cho Bang biện Phạm Lý ở An Hoà... Năm 1885 nghĩa quân của ông đã đánh lấy lại được thành Phủ Lý. Ông còn liên hệ mật thiết với nghĩa quân của Thiên Hộ Giảng ở Nho Quan (Ninh Bình) cùng hiệp đồng đánh Pháp. Dưới sự chỉ huy của ông, nghĩa quân đã thu được nhiều thắng lợi, gây cho quân Pháp thiệt hại lớn./.

Viết Dư

,
,
.
,
,
,
,