Đường phố Thành Nam: Đường Nguyễn Đức Cảnh
Cập nhật lúc09:21, Thứ Sáu, 24/04/2015 (GMT+7)

Đường Nguyễn Đức Cảnh thuộc Khu tái định cư Đông Đông Mạc, dài 850m, rộng 18m, có địa giới từ đường Phù Nghĩa đến đường Nguyễn Đức Thuận.

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (1908-1932), quê làng Diêm Điền, Thái Thụy (Thái Bình). Năm 1923, đồng chí học ở Trường Thành Chung (Nam Định) và sớm tham gia hoạt động cách mạng tại Nam Định cùng với các đồng chí Đặng Xuân Khu (Trường Chinh), Đặng Xuân Thiều, Nguyễn Danh Đới, Nguyễn Văn Năng. Sau đó, ông rời Trường Thành Chung lên Hà Nội, làm nhiều nghề kiếm sống và tìm đường đến với cách mạng. Tháng 6-1927, Tỉnh bộ Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội Hà Nội được thành lập. Đồng chí được cử sang Quảng Châu dự lớp chính trị của Tổng bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội do đồng chí Nguyễn Ái Quốc giảng dạy. Tháng 2-1928, đồng chí được cử làm Bí thư Tỉnh bộ Thanh niên Cách mạng Hải Phòng, sau đó được đề bạt làm Ủy viên BCH Kỳ bộ Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội Bắc Kỳ. Đồng chí còn được giao trọng trách huấn luyện, đào tạo cán bộ cách mạng truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin, phương pháp tổ chức quần chúng đấu tranh cách mạng. Đầu tháng 3-1929, tại số nhà 5D, phố Hàm Long (Hà Nội), chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở nước ta được thành lập gồm 7 đồng chí, trong đó có đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Ngày 17-6-1929, Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập với sự đóng góp tích cực, to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Tháng 9-1929, đồng chí được bầu làm Tổng thư ký, phụ trách tờ Báo Lao Động và Tạp chí Công hội đỏ. Tại hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam từ 3-2 đến 7-2-1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc), đồng chí được cử làm Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, trực tiếp làm Bí thư Tỉnh bộ Hải Phòng. Cuối tháng 10-1930, đồng chí được Trung ương Đảng điều động tham gia Xứ ủy Trung Kỳ để tăng cường lãnh đạo phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tháng 4-1931, đồng chí bị thực dân Pháp bắt ở Vinh, giải ra Hỏa Lò (Hà Nội), sau đó kết án tử hình. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là tấm gương cao đẹp về tinh thần yêu nước nồng nàn và phẩm chất đạo đức cao cả của người cộng sản./.

Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,