Đổi thay ở Xuân Thủy
Cập nhật lúc08:08, Thứ Tư, 28/08/2019 (GMT+7)

Xuân Thủy (Xuân Trường) là xã thuần nông với tổng diện tích đất nông nghiệp 252,74ha. Trước đây, xã có nhiều khó khăn, đặc biệt là đường giao thông, xã được biết đến với cái tên “xã nghèo giữa một huyện giàu”. Đến nay, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, Xuân Thủy đang thay đổi từng ngày, các trục đường chính, đường vào các khu dân cư đã được bê tông hóa, trải thảm nhựa đạt tiêu chuẩn. Người dân thi đua lao động sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Đặng Kim Thuyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Thủy cho biết: “Hiện nay, Đảng bộ xã có 15 chi bộ trực thuộc với hơn 170 đảng viên, trong đó có 12 chi bộ khu dân cư. Những năm qua, Đảng ủy xã luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng, triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực trên cả ba mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức, đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Hàng năm, Đảng ủy xã thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện quy trình phân công cán bộ đảm bảo chặt chẽ, phát huy trách nhiệm của tập thể cấp ủy, vai trò cá nhân. Chế độ sinh hoạt Đảng được thực hiện nghiêm túc. Hàng tháng, Đảng ủy xã duy trì giao ban với các ban, ngành, đoàn thể chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương để đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những khó khăn nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kiểm tra việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, điều lệ Đảng, việc thực hiện quy chế dân chủ tại các chi bộ... Qua đó, cán bộ, đảng viên tích cực phấn đấu, rèn luyện, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng của gia đình ông Phạm Văn Đưởng, xã Xuân Thủy cho hiệu quả kinh tế cao.
Mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng của gia đình ông Phạm Văn Đưởng, xã Xuân Thủy cho hiệu quả kinh tế cao.

Đi đôi với công tác xây dựng tổ chức Đảng, Đảng ủy xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và xác định phát triển kinh tế - xã hội, trong đó việc nâng cao các tiêu chí trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đáp ứng nhu cầu của địa phương. Vì vậy Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các nghị quyết, chương trình hành động và kế hoạch, đề án với những chủ trương, giải pháp quan trọng để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhân dân giảm nghèo bền vững. Nhiều công trình kết cấu hạ tầng (thủy lợi, điện, đường, trường, trạm, các thiết chế văn hóa, xây dựng nhà ở dân cư…) phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh khu vực nông thôn được hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần tạo thuận lợi cho đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân. Trong đó, với sự quan tâm của tỉnh, huyện, từ năm 2017 đến nay, xã đã hoàn thành 2 tuyến đường thuộc địa giới hành chính của xã quản lý với tổng chiều dài 4,37km; đường 50 đoạn từ giáp xã Xuân Hồng đến giáp xã Xuân Phong tổng chiều dài 1,2km, mặt đường rải nhựa rộng 7m trải nhựa/10m bề mặt nền; đoạn đường Xuân Thủy - Nam Điền từ cống Ông Cờ đến giáp xã Xuân Bắc với tổng chiều dài 3,17km, mặt đường được trải thảm nhựa đảm bảo chất lượng. Cùng với đó, toàn xã có 3 tuyến đường trục tổng chiều dài 3,43 km (có bề mặt nền rộng 6,5m); trong đó, có 2,6km bề mặt rộng 3,5m đã được nhựa hóa với tổng kinh phí đầu tư trên 6,8 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 5 tuyến đường trục thôn với tổng chiều dài 2,8km, được cứng hóa trải thảm nhựa và bê tông nền rộng 4-5m. Các đường dong ở 14 xóm với tổng chiều dài 15,93km đã cứng hóa bằng bê tông rộng từ 2-3m. Ngoài ra, toàn xã còn có 10 tuyến đường trục chính nội đồng với tổng chiều dài 5,1km được cứng hóa bằng bê tông và trải đá cấp phối; trong đó 6 tuyến với chiều dài 2,6km đạt chuẩn (bề mặt rộng 3m; nền rộng 4m); tổng kinh phí đầu tư 1,7 tỷ đồng từ nguồn vốn do nhân dân đóng góp. Về hệ thống trường học, 2 năm gần đây, với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, xã đã đầu tư nâng cấp một đơn nguyên 2 tầng trường trung học cơ sở với 8 phòng học, mức đầu tư trên 5 tỷ đồng; một đơn nguyên trường học mầm non, mức đầu tư trên 6 tỷ đồng… Hệ thống trạm y tế xã đầu tư đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.

Với đặc thù xã thuần nông, bên cạnh việc quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, thủy lợi, xã còn tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn phát triển kinh tế. Bám sát vào nghị quyết về phát triển kinh tế, các chi bộ, đảng viên trong xã nêu cao tinh thần, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Bên cạnh việc tập trung nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, xã huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, tạo tiền đề hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII đã đề ra. Đến nay đã có 7/9 chỉ tiêu đạt và cơ bản đạt, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp có sự chuyển biến tích cực, cơ cấu giống, mùa vụ được đổi mới; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển khá, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,97%/năm; thương mại, dịch vụ tăng 5%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã giảm còn 1,93%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,3%. Toàn xã có 14/14 xóm có nhà văn hóa, trong đó có 10/14 xóm đạt danh hiệu xóm văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 84,64%.

Thời gian tới, Xuân Thủy tiếp tục tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, trong đó tập trung thực hiện thắng lợi Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; tranh thủ đầu tư, quan tâm thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; tăng cường công tác thu ngân sách và điều hành công tác chi ngân sách đảm bảo hiệu quả, đúng luật. Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho cải tạo, nâng cấp hạ tầng kinh tế - xã hội, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tập trung xử lý triệt để các vi phạm về đất đai. Đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

 

,
,
.
,
,
,
,