Bảo đảm an toàn đê, kè, cống trong mùa mưa bão năm nay
Cập nhật lúc20:39, Thứ Bảy, 05/05/2012 (GMT+7)

Lại một mùa mưa, bão, lũ đang đến gần. Giữ vững đê, kè, cống, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, bảo vệ sản xuất đang là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của các cấp, các ngành trong mùa mưa bão năm nay.

Những năm qua, được sự đầu tư của Chính phủ và từ nguồn ngân sách của tỉnh, với tổng kinh phí hàng nghìn tỷ đồng, tỉnh ta đã tu bổ, nâng cấp theo hướng kiên cố hóa gần 43km đê biển xung yếu; xây dựng mới 8 cống qua đê biển và 31 mỏ kè giữ bãi tại các khu vực bãi sâu (Giao Thủy 13, Hải Hậu 9, Nghĩa Hưng 9)... Hiện tại tỉnh ta đang thực hiện 7 dự án với tổng mức đầu tư gần 1.619,5 tỷ đồng; trong đó: thi công tu bổ, nâng cấp 26km đê biển của huyện Hải Hậu (4km), Giao Thủy (7km), Nghĩa Hưng (15km) và xây dựng tiếp 36 mỏ kè giữ bãi bảo vệ đê (Nghĩa Hưng 8 mỏ kè, Hải Hậu 17 mỏ kè, Giao Thủy 11 mỏ kè). Trên hệ thống 572km đê sông với 282 cống qua đê, 28 bối, những năm qua tỉnh ta đã triển khai thực hiện 19 dự án, tổng mức đầu tư 5.142,5 tỷ đồng; trong đó đã hoàn thành 6 dự án, tổng mức đầu tư 130,5 tỷ đồng và đang thực hiện 7 dự án, tổng mức đầu tư 4.000 tỷ đồng. Đến nay, trên tuyến đê sông của tỉnh đã xây mới 30 cống qua đê, 10km kè bảo vệ đê, nâng cấp theo hướng kiên cố 30km mặt đê tả sông Đáy (Ý Yên). Hệ thống các công trình thủy nông cũng được triển khai 32 dự án, tổng mức đầu tư 2.454 tỷ đồng. Đã hoàn thành 18 dự án và đang thực hiện thi công 14 dự án với tổng mức đầu tư 1.298,6 tỷ đồng. Riêng vụ xuân năm 2012 các Cty TNHH một thành viên KTCTTL đã phối hợp với các huyện, thành phố thực hiện chiến dịch làm thủy lợi nội đồng xây mới và sửa chữa 148 cống điều tiết, cống cấp II; 2.070 cống đập cấp II; kiên cố 91 tuyến kênh các loại… Tổng khối lượng đào đắp 4,7 triệu m3 đất, xây 13,27 nghìn m3 gạch đá, đúc 10,85 nghìn m3 bê tông, tổng kinh phí đạt gần 196 tỷ đồng, trong đó giá trị ngày công nhân dân đóng góp khoảng 62,6 tỷ đồng…

Thả rồng đá bảo vệ đê, kè Triều - Chương Nghĩa thuộc tuyến đê tả sông Đáy, xã Hoàng Nam (Nghĩa Hưng).
Thả rồng đá bảo vệ đê, kè Triều - Chương Nghĩa thuộc tuyến đê tả sông Đáy, xã Hoàng Nam (Nghĩa Hưng).

Mặc dù đã được đầu tư lớn nhưng đến nay trên tuyến đê biển của tỉnh vẫn còn 21,4km xung yếu. Tỉnh đã giao cho các nhà thầu xây dựng nhưng tiến độ thi công chậm. Trên các tuyến đê sông của tỉnh hiện còn nhiều đoạn xung yếu như 17km đê hữu sông Ninh Cơ thuộc huyện Nghĩa Hưng cao trình đê thấp hơn cao trình thiết kế 0,6-0,8m. Đặc biệt 21 công trình kè sông với độ dài 10km do được xây dựng từ những năm 1970-1980 hiện đã bị sạt lở, nhiều vị trí sạt lở vào sát chân đê, nếu không được xử lý kịp thời sẽ đe dọa nghiêm trọng đến an toàn đê… Hiện tại trên các tuyến đê biển, đê sông ở tỉnh ta vẫn còn hơn chục dự án xây dựng, sửa chữa, nâng cấp như: Dự án xây dựng khẩn cấp kiên cố hóa mặt đê biển từ phà Thịnh Long đến cống Quần Vinh 1, gói thầu số 2 đang đổ bê tông tường móng mới đạt trên 76% kế hoạch và đổ đá mặt đê đạt gần 46% kế hoạch. Dự án xây dựng khẩn cấp các đoạn đê, kè xung yếu: xây lắp kè Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng) mới hoàn thiện phần đất đắp, đổ bê tông tường chắn sóng 50/400m; các gói thầu khác như xây lắp đê kè đông Cai Đề (Giao Thủy), xây lắp đê kè biển huyện Hải Hậu, xây lắp đê kè Nghĩa Phúc - Đông Nam Điền (Nghĩa Hưng) đang đúc cấu kiện bê tông. Dự án kè đê biển Nghĩa Phúc (Nghĩa Hưng) với hệ thống 9 mỏ kè giữ bãi mới đang đúc cấu kiện bê tông đạt 51,5% kế hoạch; 2 mỏ kè số 1 và số 2 mới thi công đạt 65% khối lượng lắp ghép cấu kiện bê tông. Dự án xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở và nâng cấp đê hữu sông Hồng (Xuân Trường) đang thi công các hạng mục kè bổ sung cống Chúa. Dự án nâng cấp đê tả, hữu sông Sò xây đá đạt 80,6% kế hoạch, hiện còn 750m đầu tuyến chưa thi công. Dự án đê tả sông Ninh Cơ của huyện Xuân Trường và Hải Hậu, ngoài kè Giáp Quý đã thả xong rồng thì các kè Phú Văn, Giáp Quý, Phạm Rỵ cũng đang đúc cấu kiện bê tông đạt 25-88%. Dự án đê hữu sông Đào (Vụ Bản) thả rồng đạt 7,7%, đá đổ tạo mái đạt 43,3%... Trong đợt kiểm tra, rà soát lại toàn tuyến đê sông, đê biển, các trọng điểm PCLB của các huyện, thành phố vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 vừa qua, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, các chủ dự án và các đơn vị thi công khẩn trương huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng để đưa công trình kịp thời phục vụ công tác PCLB năm 2012. Theo quy định, các công trình thi công kè và các cống qua đê xong trước 30-4-2012 thì cả 3 công trình xây mới cống xả Bái Hạ thuộc tuyến đê tả sông Đào, khu vực xã Nghĩa An (Nam Trực); xây mới cống Đò Mười thuộc tuyến đê hữu sông Ninh, khu vực xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng) và sửa chữa nối dài cống Cổ Lễ thuộc tuyến đê hữu sông Hồng, khu vực Thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh) đều đã thi công xong trước 20-4-2012. Các hạng mục công trình thi công của dự án được phép thi công và hoàn thành sau mùa mưa, bão, lũ năm 2012 đã được UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu xây dựng có giải pháp bảo vệ an toàn công trình trong mùa bão lũ và chủ động phương án PCLB bảo đảm an toàn về người, vật tư, thiết bị, an toàn công trình theo phương châm "4 tại chỗ". Trong đó có 20.190m đê, kè biển gồm huyện Hải Hậu có 3 đoạn thuộc xã Hải Phúc, Hải Lộc, Hải Đông, Hải Hòa, Hải Triều, tổng chiều dài 3.964m; huyện Giao Thủy có 1.070m thuộc xã Giao Phong; 3 đoạn của huyện Nghĩa Hưng: Nghĩa Phúc - Đông Nam Điền, Nam Điền - Nghĩa Hải và đê Cồn Xanh với tổng chiều dài 15.876m. Qua kiểm tra cụ thể, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh đã xác định 10 cống qua đê rất yếu, không còn khả năng chống chịu với gió, bão, mưa, lũ, lụt phải hoành triệt ngay trước mùa mưa bão. Đó là 3 cống của huyện Ý Yên: Tây Vĩnh Trị, Đông Duy thuộc tuyến đê tả sông Đáy và Quán Khởi thuộc tuyến đê hữu sông Đào; 4 cống của huyện Nghĩa Hưng: Thanh Hương thuộc tuyến đê biển, Phú Giáo và Chi Tây thuộc tuyến đê tả sông Đáy, Cốc Thành thuộc tuyến đê tả sông Đào; 3 cống của huyện Giao Thủy: Công Đoàn thuộc tuyến đê biển, Thủy Sản và Dây 14 thuộc tuyến đê sông Sò. UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh cũng xác định 22 trọng điểm PCLB trong năm 2012, ở cả 9 huyện và thành phố; trong đó có 21 trọng điểm cấp huyện, 1 trọng điểm cấp tỉnh là đê, kè, cống Hạ Trại - Táo Khoai của Hải Hậu. Để bảo vệ an toàn đê, kè, cống trong mùa mưa bão năm nay, trước tiên phải bảo vệ tốt, an toàn 22 trọng điểm này với phương châm "4 tại chỗ". Hiện tại toàn bộ vật tư dự trữ PCLB năm 2012 đều đã được tập kết tại các trọng điểm và gắn các trọng điểm để ứng cứu nhanh nhất khi có sự cố xảy ra. Trong đó 49.794m3 đá hộc đã tập kết 70 điểm, 1.368m3 đá dăm đã tập kết tại 5 điểm, 5.178 bộ rọ thép được tập kết tại 9 điểm, 41.496m2 vải lọc được tập kết tại 4 điểm, 544.913 bao tải được tập kết tại 6 điểm và 202.516m2 vải bạt chống tràn tập kết tại 5 điểm trên khắp các tuyến đê sông, đê biển của tỉnh. Ngoài ra, các địa phương còn chủ động chuẩn bị đất dự trữ, cọc tre cho các trọng điểm PCLB. Các địa phương đều giao chỉ tiêu chuẩn bị, dự trữ vật tư cho các xã, các hộ dân. Huyện Trực Ninh giao cho mỗi xã, thị trấn trong huyện chuẩn bị thêm 2.000 bao tải, 500 cây tre. Huyện Nghĩa Hưng huy động mỗi hộ trong toàn huyện chuẩn bị 2 bao tải, 2 cây tre (hoặc cọc tre dài 2,5m trở lên) để sẵn sàng hộ đê… Trong công tác PCLB, năm nay huyện Trực Ninh có cách làm sáng tạo. Ban thường vụ huyện ủy phân công đồng chí Chủ tịch UBND huyện phụ trách, chỉ đạo tuyến đê sông hữu sông Hồng; đồng chí Bí thư Huyện ủy phụ trách, chỉ đạo tuyến đê hữu sông Ninh Cơ; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phụ trách, chỉ đạo tuyến đê tả sông Ninh Cơ. Đưa các doanh nghiệp hưởng lợi từ bãi bồi tổ chức duy tu, sửa chữa mặt đê như: Cty CP Đầu tư và phát triển Trường An, Cty CP xây dựng Minh Tiến, Cty CP xây dựng Việt Hùng… đã làm được gần 8km đê.

Các trọng điểm PCLB; những điểm xung yếu trên hệ thống đê, kè, cống của tỉnh đã được Ban chỉ huy PCLB các cấp xác định và xây dựng phương án bảo vệ với quyết tâm bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão năm nay./.

Bài và ảnh: Tất Thắc

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,