,
Cập nhật lúc: 08:01 |01/03/2021
Trong những ngày đầu xuân năm mới, chúng tôi về thăm xóm Chiền Nguấn, xã Hồng Quang (Nam Trực) - đơn vị điển hình xây dựng nông thôn mới (NTM) cấp thôn, xóm của tỉnh. Nơi đây đang chuyển biến rõ rệt sau hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM từ diện mạo thôn, xóm đến cung cách làm ăn, chất lượng cuộc sống.
,
,
.
,
,
,
,