,
Cập nhật lúc: 08:13 |18/10/2019
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, từ tháng 8-2008 đến tháng 9-2009, Công ty Điện lực Nam Định đã tiếp nhận xong lưới điện hạ thế nông thôn ở 194 xã với 324 hợp tác xã nông nghiệp để bán điện trực tiếp đến các hộ dân trên địa bàn toàn tỉnh.
,
,
.
,
,
,
,