Tìm hiểu về Bảo hiểm y tế
Từ ngày 1-7-2019, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình thay đổi
Cập nhật lúc07:55, Thứ Sáu, 13/09/2019 (GMT+7)

Theo quy định của Nghị quyết 70/2018/QH14, từ ngày 1-7-2019, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng. Do đó, những người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ có thay đổi về mức đóng bảo hiểm y tế.

Theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế, quy định mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình như sau: người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. 

Theo đó, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1-7-2019, tăng từ 1.390.000 lên 1.490.000, từ 1-7-2019, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình có thay đổi như sau:

- Người thứ nhất: đóng 67.050 đồng/tháng; 1 năm là: 804.600 đồng (Trước đó đóng 62.550 đồng/tháng; 1 năm là: 750.600 đồng).

- Người thứ 2: đóng 46.935 đồng/tháng; 1 năm là: 563.220 đồng (Trước đó đóng 43.785 đồng/tháng; 1 năm là: 525.420 đồng).

- Người thứ 3: đóng 40.230 đồng/tháng; 1 năm là: 482.760 đồng (Trước đó đóng 37.530 đồng/tháng; 1 năm là: 450.360 đồng).

- Người thứ 4: đóng 33.525 đồng/tháng; 1 năm là: 405.300 đồng (Trước đó đóng 31.275 đồng/tháng; 1 năm là: 375.300 đồng).

- Từ người thứ 5 trở đi: đóng 26.820 đồng/tháng; 1 năm là: 321.840 đồng (Trước đó đóng 25.020 đồng/tháng; 1 năm là: 300.240 đồng).

Tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình có thể đóng theo phương thức 3 tháng, 6 tháng, 1 năm.

Cũng theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình là: 

- 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh nếu đi khám, chữa bệnh đúng tuyến.

- 100% khi khám chữa bệnh tại tuyến xã.

- 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh  đúng tuyến đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở.

- 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

Trong trường hợp khám, chữa bệnh vượt tuyến, người bệnh được thanh toán 40% nếu điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến Trung ương; 60% nếu điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh./.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định

,
,
.
,
,
,
,