,
Cập nhật lúc: 08:21 |16/04/2018
Là vùng quê "đất chật, người đông", những năm qua huyện Xuân Trường đã tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu công tác dân số - KHHGĐ, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Năm 2017 tổng số trẻ sinh...
,
,
.
,
,
,
,