,
Cập nhật lúc: 06:47 |17/05/2018
Một hành tinh bí ẩn có nhiệt độ nóng, giàu kim loại, có kích thước tương đương Trái đất và mật độ vật chất tương tự như Sao Thủy tìm thấy nằm cách chúng ta 340 năm ánh sáng. Hành tinh bí ẩn được phát hiện bởi một nhóm các nhà thiên văn học toàn cầu bao gồm Đại học Warwick.
,
,
.
,
,
,
,