,
Cập nhật lúc: 08:41 |21/05/2018
Sau hai ngày đàm phán cam go trong khuôn khổ vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ - Trung vừa kết thúc ở Oa-sinh-tơn, chính quyền Tổng thống Đô-nan Trăm vẫn không thuyết phục được Trung Quốc đưa ra con số cụ thể để giảm thặng dư thương mại với Mỹ.
,
,
.
,
,
,
,