,
Cập nhật lúc: 08:05 |19/07/2018
Công ty Cổ phần Sữa chuyên nghiệp Việt Nam (VPMilk) tiếp tục đồng hành cùng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trên cương vị là nhà tài trợ.
,
,
.
,
,
,
,