,
Cập nhật lúc: 16:48 |23/09/2017
Sau 4 năm thực hiện Quyết định số 1752-QĐ/TTg ngày 30-9-2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật TDTT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030", đến nay cơ sở vật chất, trang thiết bị cho TDTT ở các ngành, địa phương trong tỉnh ngày càng hoàn thiện...
,
,
.
,
,
,
,