Hải Hậu nâng cao chất lượng đội ngũ công chức văn hóa cơ sở
Cập nhật lúc05:41, Thứ Sáu, 04/12/2020 (GMT+7)

Những năm qua, đội ngũ công chức văn hóa cơ sở ở huyện Hải Hậu không ngừng được củng cố, đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển trên các lĩnh vực: văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch ở địa phương.

Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo Phòng VH-TT, Trung tâm VH, TT và TT phối hợp với các xã, thị trấn trên địa bàn rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức văn hóa cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn quy định. Đội ngũ công chức văn hóa được lựa chọn từ những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật, có trình độ chuyên môn, có uy tín trong sinh hoạt cộng đồng và kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân. Đến nay, toàn huyện có 34 công chức văn hóa xã, thị trấn; trong đó, độ tuổi từ 30-40 chiếm 45%, từ 40-50 chiếm 35%, trình độ đại học chiếm 70%, trình độ trung cấp, cao đẳng chiếm 30%, được đào tạo chuyên ngành Quản lý văn hóa. Cùng với việc kiện toàn, chuẩn hóa chức danh công chức văn hóa cơ sở, hàng năm UBND huyện Hải Hậu tổ chức 2 đợt bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành cho công chức văn hóa các xã, thị trấn. Nội dung bồi dưỡng kiến thức gồm: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực văn hóa, gia đình; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao; cải cách hành chính, ứng dụng CNTT; tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu… Trong quá trình bồi dưỡng, huyện chú trọng thực hiện phương châm “Tăng cường trao đổi, học hỏi, phát huy kinh nghiệm, sự năng động, sáng tạo trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” trên cơ sở nghiên cứu, vận dụng những mô hình tốt, cách làm hay phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương. Bên cạnh đó, huyện thường xuyên cử cán bộ quản lý văn hóa huyện, công chức văn hóa các xã, thị trấn tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ VH, TT và DL, Sở VH, TT và DL tổ chức. Các lớp tập huấn giúp cán bộ văn hóa cơ sở được cập nhật, bổ sung kiến thức, nhất là những quy định pháp luật về các lĩnh vực quản lý để vận dụng, triển khai hiệu quả ở địa phương.

Công chức văn hóa xã Hải Phúc thiết kế, treo ảnh tuyên truyền thành tựu xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Công chức văn hóa xã Hải Phúc thiết kế, treo ảnh tuyên truyền thành tựu xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Với việc quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức văn hóa cơ sở, đội ngũ này ở Hải Hậu đang ngày càng phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền nhân dân hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “xây dựng NTM, đô thị văn minh”; huy động các nguồn lực xã hội, vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở vật chất văn hóa - thể thao, phát triển phong trào văn nghệ, TDTT quần chúng; phối hợp với các đoàn thể, chính trị - xã hội tổ chức tốt hoạt động của các CLB Phụ nữ không sinh con thứ 3, Gia đình hạnh phúc, các cuộc thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, thi đấu TDTT quẩn chúng; vận động nhân dân ủng hộ xây dựng các quỹ: “Vì người nghèo”, “Khuyến học - khuyến tài”; tham gia các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”… Tiêu biểu như các anh, ông: Phạm Văn Tuân (xã Hải Thanh), Nguyễn Văn Giản (xã Hải Đông), Nguyễn Trường Sinh (thị trấn Cồn), Nguyễn Tiến Dưỡng (thị trấn Thịnh Long), Bùi Đức Long (xã Hải Phúc), Nguyễn Quang Hưng (xã Hải Xuân)… Nhiều cán bộ văn hóa cơ sở đã phát huy năng lực, trách nhiệm bản thân, trưởng thành, được quy hoạch tham gia lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và HĐND các xã, thị trấn. Năm 2020, sau Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn (nhiệm kỳ 2020-2025), huyện Hải Hậu có 4 cán bộ văn hóa được bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt cấp xã, gồm các đồng chí: Bùi Hồng Thiện, Phó Chủ tịch HĐND xã Hải Vân; Lê Quân Tuy, Phó Chủ tịch HĐND xã Hải Nam; Trần Văn Phú, Phó Chủ tịch HĐND xã Hải Phương; Trần Thị Điệp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hải Chính.

Với việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa xã, nhiều năm qua huyện Hải Hậu đã đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM kiểu mẫu. Từ năm 2017, Hải Hậu là huyện đầu tiên của tỉnh có 100% xã, thị trấn đã xây dựng, vận hành hiệu quả Trang thông tin điện tử cấp xã. Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn do công chức văn hóa cơ sở trực tiếp phụ trách chuẩn bị nội dung tin, bài ảnh, thông tin hoạt động của xã, đăng tải các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; phối hợp với công chức văn phòng - thống kê đăng tải đầy đủ, kịp thời các quy trình, thủ tục và danh mục dịch vụ hành chính công lên trang thông tin điện tử tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Là huyện tiêu biểu của tỉnh thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội, năm 2017, UBND huyện Hải Hậu đã ban hành Hướng dẫn số 34/HD-UBND ngày 5-5-2017 về thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới việc tang và lễ hội.

Với vai trò thành viên trong Ban chỉ đạo xã, thị trấn, các cán bộ văn hóa luôn bám sát cơ sở, thường xuyên đến các xóm, tổ dân phố nắm bắt quá trình thực hiện quy ước nếp sống văn hóa; tuyên truyền cuộc vận động “Làm cỗ đủ ăn, không làm cỗ lấy phần và ăn cỗ lấy phần” trong việc hiếu, việc hỉ. Trong lĩnh vực văn nghệ, thể thao, nhiều cán bộ văn hóa cơ sở đã làm tốt công tác phát hiện các hạt nhân văn nghệ, tập hợp xây dựng tham gia CLB xung kích phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương, tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng, các giải thi đấu TDTT quần chúng trong các dịp lễ, tết…

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ công chức văn hóa cơ sở, thời gian tới, huyện Hải Hậu tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc chuẩn hóa cán bộ làm công tác văn hóa xã, thị trấn. Từng bước trẻ hóa đội ngũ công chức văn hóa cơ sở đáp ứng điều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết để kịp thời bổ sung, thay thế cho các cán bộ văn hóa nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác. Thực tế, đội ngũ công chức văn hóa cơ sở ở Hải Hậu không chỉ là những người “giỏi một việc” mà còn “biết nhiều việc” do phải kiêm nhiệm nhiều công việc ngoài chuyên môn như: an toàn vệ sinh thực phẩm; dân số - kế hoạch hóa gia đình; phòng, chống cháy nổ; vệ sinh môi trường; phát thanh cơ sở… Vì vậy, các địa phương cần tạo điều kiện để cán bộ văn hóa tiếp tục được học hỏi, nâng cao kiến thức về các lĩnh vực để phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động người dân, kịp thời giải quyết những phát sinh trong đời sống thực tiễn. Xây dựng chương trình của huyện phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng tập huấn kiến thức cho đội ngũ công chức văn hóa; gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa trong thời kỳ mới./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng


 

,
,
.
,
,
,
,